Foto: Redd Barna/Diaa Malaeb
Tusener av barn og voksne er på flukt inne i Syria. Det er livsviktig at hjelpeorganisasjoner som Redd Barna umiddelbart får adgang til å gi dem den nødvendige nødhjelpen.

Familiene som er på flukt fra konflikten i Syria har blitt skutt på. Mange har kommet bort fra familiemedlemmer i kaoset. Nå har også temperaturen sunket under frysepunktet. Flyktningene som prøver å ta seg over grensen til Libanon, må også krysse fjell dekket av dyp snø.

Redd Barna jobber ved den syriske grensen i Libanon. Der deler vi ut mat og andre livsnødvendigheter som såpe, håndklær og bøtter. Vi har også startet opp trygge lekeområder der barna kan leke, lære og bearbeide traumene fra flukten og dramatiske opplevelser i Syria. Nå er vi også i ferd med å starte tilsvarende nødhjelp i Jordan.

Barna er livredde, kalde, sultne og utslitte

Flere tusen mennesker skal ha forlatt hjemmene sine i Syria de siste dagene. Redd Barna og andre hjelpeorganisasjoner forbereder oss på å ta imot dem så fort de kommer over grensen til Libanon.

Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah fra AlertNet
En dame går gjennom ruinene av det som en gang var et offentlig bygg i byen Deraa sør i Syria.

Foreløpig har imidlertid bare et lite antall ankommet nabolandet. Det gjør at vår bekymring for deres sikkerhet stiger.

– Foreløpig har ikke det forventede antallet flyktninger krysset grensen fra Syria til tross for rapportene om at tusenvis har flyktet fra hjemmene sine. Vi vet at barna på flukt er livredde, kalde, sultne og utslitte. Det er avgjørende at disse barna får hjelp så fort som mulig. Hvis de ikke kan nå frem til oss i Libanon, håper vi å kunne få lov til å reise inn i Syria for å nå frem til dem, sier Redd Barnas Midtøsten-direktør Sanna Johnson.

Signer underskriftskampanjen vår!

FNs nødhjelpskoordinator Valerie Amos besøkte Damaskus i går for å diskutere den humanitære tilgangen til Syria.

For å legge yterligere press bak dette kravet har Redd Barna nå lansert en global underskriftskampanje der vi ber FNs sikkerhetsrådet vedta en resolusjon som krever stans i all vold og umiddelbar tilgang for nødhjelpsarbeid i Syria.