Foto: REUTERS/Yuriko Nakao fra AlertNet
En gutt leker med en ballong på et evakueringssenter i Kawamata, i regionen Fukushima nord i Japan. I Sendai har Redd Barna åpnet det første lekeområdet for barn som er rammet av katastrofen. Slike lekeområder er viktige for å ivareta barnas psykososiale helse.

Lekeområdet ble åpnet i dag inne på en barneskole i Sendai som er tatt i bruk som evakueringssenter. Her kan barn fra fem til 12 år leke og spille spill mens de blir passet på av Redd Barnas ansatte.

– Barna vi har møtt her plages mareritt og er livredde for at det skal komme en ny tsunami. Det er helt avgjørende at vi gjør alt vi kan for å hjelpe dem med å bearbeide det som har skjedd med dem. Det er nettopp her de barnevennlige lekeområdene og andre aktiviteter kommer inn, sier Steve McDonald, som er Redd Barnas nødhjelpsleder i Sendai.

Får hjelp til å takle katastrofen

Foto: REUTERS/Damir Sagolj fra AlertNet
En mann triller sykkelen sin gjennom det som er igjen av den totalt ødelagte byen Otsuchi. Redd Barna jobber med å følge opp barn som ble rammet av katastrofen nordøst i Japan.

Lekeområdene er beskyttede områder hvor barn kan samles for å leke og snakke om sine opplevelser, både med andre barn og med de voksne som er til stede. Dette gir barna muligheten til å få en fast rutine i en ellers kaotisk tilværelse. Lek og rutine er anerkjent som gode metoder for å hjelpe barn med å takle traumatiske hendelser. Ordningen med trygge lekeområder gir også foreldrene tid og mulighet til å konsentrere seg om å skaffe mat, lete etter savnede slektninger og dekke andre presserende behov i etterkant av katastrofen.

– Foreldre i Sendai kan nå la barna være igjen i disse trygge lekeområdene, mens de begynner på arbeidet med å bygge opp livene sine på nytt. Dette er det første av en rekke lekeområder som vi vil sette i gang, forteller McDonald.

Planlegger flere lekeområder

I dagene som kommer planlegger Redd Barna å sette opp flere lekeområder i de rammede områdene, for å utfylle nødhjelpsoperasjonen som ledes av japanske myndigheter.

Jordskjelvet sist fredag førte til en ødeleggende tsunami og skadet atomkraftverk på østkysten av Japan, og opp til 100 000 barn ble fordrevet fra hjemmene sine. De bor sammen med sine familier på om lag 2500 evakueringssentre som har blitt etablert nordøst i Japan de siste dagene.

Redd Barnas nødhjelpsoperasjon styres fra Tokyo, med et feltkontor i Sendai. Det er også planlagt aktiviteter i Asahi utenfor Tokyo.

Foto: REUTERS/Toru Hanai
Et familiebilde ligger igjen i ruinene etter jordskjelvet og tsunamien som knuste byen Rikuzentakata nord i Japan. Mange barn har mistet nære slektninger i katastrofen. Redd Barna bidrar med psykososial støtte til barna.