Foto: Reuters fra AlertNet
Støttespillere til SPLM (Sudan People's Liberation Movement) deltok tidligere denne måneden i en demonstrasjon for å støtte at Sør-Sudan tok over kontrollen over oljeffeltet i Heglig. Den afrikanske union stemplet aksjonen som ulovlig, og oppfordret begge parter i konflikten til å unngå en krig som vil få katastrofale følger.

- De harde kampene i grenseområdene mellom nord og sør fører til at befolkningen rammes av en humanitær krise. Tusenvis av mennesker har allerede flyktet fra hjemmene sine, og vi vet at enda flere befinner seg utenfor vår rekkevidde. De har liten tilgang til mat, rent vann eller akutt medisinsk hjelp. Det sier leder for Redd Barna i Sør-Sudan, Jon Cunliffe.

Sør-Sudan, som har vært herjet av to tiår med krig, står foran nok en humanitær katastrofe. Kampene mellom ulike grupperinger i regionene Sør-Kordofan, Abyei og Blå Nil fortsetter å sette befolkningen i stor fare. Mange må flykte internt i landet eller til nabolandene. Den siste måneden har konflikten intensivert.

Fortsatt harde kamper

Foto: Reuters fra AlertNet
En mor og hennes datter bærer vann fra en brønn i flyktningleiren Jamam i Øvre Nilen. Flere enn 100,000 mennesker har forlatt staten Blå Nil etter at kampene brøt ut mellom nord og sør.

- I løpet av april har kampene eskalert voldsomt, og barn blir utsatt for stadig større farer. Vi er svært bekymret for hvordan barna har det når de må flykte fra flybombing, blir separert fra familien sin, ser at hjemmene deres blir knust og er i fare for å bli utsatt for vold og miste sine nærmeste, sier Cunliffe.

Generasjoner av unge sørsudanere har gått glipp av årevis med viktig utdanning, blitt rekruttert som barnesoldater, mistet sine familier og blitt traumatisert av den lange borgerkrigen som varte til 2005. Nå trues en ny generasjon i et helt nytt land av en ny krig som frarøver dem muligheten til en fredfylt framtid, og undergraver rettighetene deres til overlevelse, beskyttelse og utvikling.

Redd Barna trapper opp 

Foto: Reuters fra AlertNet
En ung, såret soldat hviler på et militærsykehus i Khartoum etter at Sør-Sudan tok kontroll over oljefeltet i Heglig for noen uker siden. Sør-Sudan måtte til slutt trekke seg ut fra Heglig, men kampene i de omstridte grenseområdene fortsetter.

Redd Barna skalerer raskt opp sin innsats for å møte de voksende behovene. Med tjue års erfaring i Sør-Sudan kjenner vi forholdene i landet godt.

- Selv før den siste runden med krig var Redd Barna ute og hjalp tusener av barn som hadde blitt tvunget på flukt. Alle er i akutt behov for hjelp. Humanitære organisasjoner trenger å få en garanti for at de trygt kan nå fram til familiene som er avskåret fra å motta hjelp, samt støtte til å kunne hjelpe så mange mennesker på flukt som mulig.

I tillegg til å bidra med akutt nødhjelp hjelper vi barn som har kommet bort fra familien til å finne dem igjen. En annen viktig del av Redd Barnas respons er utdanning. Når barna får avbrutt sin skolegang er det en stor sjanse for at de aldri kommer tilbake til skolebenken. Derfor jobber Redd Barna med å tilrettelegge for at barna kan gå på skole selv om forholdene er vanskelige.