Foto: Redd Barna/Katie Drew
Redd Barna støtter byggingen av en skole i utkanten av byen Gardo i Puntland. Den er klar til å huse elevene om to måneder. Vi skal bygge 46 skoler og lekeplasser i staten.

I et stappfullt klasserom i en av leirene for internt fordrevne i Gardo i Puntland, får 160 barn undervisning. Det er så trangt om plassen at første og andre klasse må undervises samtidig, og lærerne for hvert trinn har en tavle i hver sin ende av klasserommet. Elevene lærer somali, engelsk og arabisk, og synger med stor iver på alle de tre språkene.

– Det er ikke bare magen som er sulten i en krisesituasjon som denne, men også hodet. Når barna har fått mat, vann og medisiner må de også få muligheten til å bearbeide alt de har opplevd, og til å leke og lære, sier Bente Sandal-Aasen, som er Redd Barnas spesialrådgiver på utdanning i krisesituasjoner.

Elsker å lære

Elevene ved skolen forteller at de elsker å være på skolen, men at klasserommet er altfor lite for dem. Tredjeklassingene må vente til første- og andreklasse er ferdig med sine timer før de kan gå til undervisning. Lærere fra skolen forklarer at antall familier som kommer til leirene øker. I en stat der 75 prosent av av barn i grunnskolealder ikke har skoleplass, er tilgang til nok klasserom et stort problem.

Redd Barna har støttet midlertidige klasserom, og bidratt med bøker, undervisningsutstyr og møbler som kateter og matter. Og nå bygger organisasjonen en semi-permanent skole like i nærheten, med to store klasserom og sanitæranlegg. Om et par måneder vil 162 barn i første og andreklasse, samt tredjeklassingene kunne ta i bruk den nye skolen. Elevene sier at de gleder seg veldig til å kunne lære mer i sine nye klasserom. 

– Redd Barna støtter rammeverket rundt disse midlertidige skolene. Så er det opp til de som bor i området å undervise barna ut fra deres kultur og verdier. Vi forteller dem ikke hva barna skal lære, understreker Bente Sandal-Aasen. – Det viktigste med skolen er at barn får komme sammen i trygge omgivelser, få seg venner og ha voksne til stede som ikke har katastrofen like tett på kroppen som foreldrene deres. Kompetanse om psykososiale forhold er viktig, slik at de kan hjelpe barna med å takle følelsene de har. Vi kurser også lærerne i å kunne gjenkjenne tegn til at et barn trenger ekstra støtte, sier Sandal-Aasen.

Foto: Redd Barna/Katie Drew
162 elever fra første til tredje klasse er samlet i ett klasserom. Om to måneder kan de flytte inn i større og bedre lokaler, og fortsette å leke og lære der.

Stor mangel på skoler

Redd Barnas støtte til skoler i Puntland er svært viktige – både for lokalbefolkningen og for de som har måttet flykte hit fra andre deler av Somalia. Det finnes 75 grunnskoler i Puntland med plass til 14 000 elever, men fortsatt står 40 000 barn uten tilgang til utdanning. Stadig flere flyktningbarn fra tørkerammede områder lengre sør kommer til Puntland, og dermed er det flere som har behov for skoleplass.

– Det er avgjørende for barna at de kan klargjøres til å fortsette i vanlig skole etter at krisen er over. Hvis de ikke får mulighet til dette blir det som om de er i et sort hull, og så tar man dem ut av dette hullet etter krisen og tror de kan fortsette som før. Det går ikke. Derfor må de få delta i en enkel form for undervisning, og få tilbake følelsen av å være en del av et fellesskap med andre barn, sier Sandal-Aasen.

For å møte behovet har Redd Barna som mål å bygge 46 midlertidige skoler og lekeplasser i Puntland. Organisasjonen oppmuntrer foreldre til å sende jentene og guttene sine til skolen, danner barneklubber, kurser lærere og inviterer barna til å bli med på fritidsaktiviteter.

Foto: Redd Barna/Solomon Kelkai
Også i Etiopia støtter Redd Barna skoler for flyktningbarn. Her fra en av leirene i Dolo Ado på grensa til Somalia.