Foto: Paul Hansen for Redd Barna
Myndighetene i landet har nedprioritert utdanning i flere generasjoner. De unge har i dag få muligheter til skole og jobb.

Det sier Redd Barnas generalsekretær Tove R. Wang i forbindelse med besøket til Myanmars president Thein Sein til Norge denne uken.
 
- Det er bra at Norge støtter opp om de positive endringsprosessene Myanmar nå gjennomgår. Vi håper at Norge i den forbindelse også kan gå i dialog med myndighetene om barns rettigheter. Barn utgjør nærmere halvparten av befolkningen i Myanmar. Svært mange barn får ikke innfridd sine grunnleggende rettigheter til helsetjenester, utdanning, mat og beskyttelse mot misbruk og utnyttelse, sier Wang. 

Foto: Paul Hansen for Redd Barna
- Lytt til neste generasjon og respekter rettighetene deres, sier Redd Barnas landdirektør i Myanmar, Kelland Stevenson.

Redd Barna i Myanmar

Redd Barna har jobbet i Myanmar siden 1995, og har nesten 700 ansatte. Vi jobber innenfor mange felt som berører barns liv; særlig helse, utdanning og beskyttelse. Da syklonen Nargis rammet landet i 2008, hadde vi på det meste over 1100 mennesker som jobbet med å få ut nødhjelpen. I dag arbeider norske Redd Barna blant annet med rehabilitering av barnesoldater fra regjeringshæren i samarbeid med UNICEF.

Redd Barna planlegger et Youth Empowerment for Peace-program (YEP). Prosjektet skal støtte barns og unges medvirkning ved å fremme barns grunnleggende rettigheter og forbedre deres levekår. I områder som er rammet av konflikt ønsker unge mennesker å engasjere seg i fredsprosessen.

- Det er uhyre viktig at barns stemmer blir hørt i demokratiseringsprosessen som pågår i Myanmar i dag. Dette er avgjørende for at fredsprosessen skal lykkes og bli varig, sier Redd Barnas landdirektør i Myanmar, Kelland Stevenson.

Foto: Paul Hansen for Redd Barna
Denne ungdomsgruppen støttes av Redd Barna. Her diskuteres saker som angår både barn og voksne i nærmiljøet.

- Hvem blir mest påvirket av prosessene som pågår nå? Jo, neste generasjon! Så lytt til dem og respekter rettighetene deres, sier han. Redd Barna har gjort undersøkelser blant barn, som blant annet viser at barn er opptatt av andre saker enn voksne, signaler som de voksne bør ta mye mer på alvor. Barna er mest fokusert på framtiden, og de er mer optimistiske enn voksne. De har også en større evne til å tilpasse seg og være fleksible.

Bring barn og unge sammen

- Barns deltakelse er en veldig viktig del av fredsprosessen i Myanmar. Nå har landet en ny generasjon, og det er disse unge som skal bli ledere i Myanmar de neste 20 årene.

Foto: Paul Hansen for Redd Barna
Rundt 50 prosent av befolkningen i Myanmar er barn. De må få ta del i demokratiseringsprosessen, mener Redd Barna.

En av utfordringene som den unge generasjonen står overfor er mangel på utdanning og arbeid. Det er også mistro og misnøye mellom ulike etniske grupper. Redd Barna ønsker å møte den unge generasjonens ønske om fred og håp for fremtiden. Dette skal gjøres på flere måter: blant annet ved å bringe barn og unge fra ulike grupper sammen og få i gang en dialog. Det er lettere å møtes og snakke sammen når du er ung enn når du er eldre, sier Stevenson, som legger til:

- Den norske regjeringen er involvert i samtaler og dialog mellom væpnede grupper og hæren, og det er flott. Men dette kan ikke lykkes uten at de unge, de som skal styre landet i framtiden, er med og få si sin mening. Redd Barna kan gjøre denne prosessen komplett ved å bringe inn barn og ungdom, sier Redd Barnas landdirektør.

Foto: Paul Hansen for Redd Barna
Myanmar er et av verdens fattigste land. En tredel av befolkningen i landet lever på mindre enn fem kroner om dagen.
Foto: Paul Hansen for Redd Barna
Jordbruksformen i Myanmar er svært enkel.