I tillegg til Solheim deltok internasjonale tungvektere som Rajendra K. Pachauri, leder av FNs panel om klimaendringer (IPCC) og Mary Power, direktør ved World Meteorological Organization, samt Nick Ireland, som leder Det internasjonale Redd Barnas arbeid med katastrofeforebygging og klimatilpasning, på Redd Barna og UDs arrangement i Durban.

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim pekte på hvordan naturkatastrofer kan forebygges: - Det er avgjørende å mobilisere unge mennesker og kvinner når man skal forebygge naturkatastrofer, sier Solheim.

Rajendra K. Pachauri, leder av FNs panel om klimaendringer (IPCC), er opptatt av kivnner og barns situasjon.

-  Barn og kvinner rammes hardest av klimaendringene. Det er viktig å rette innsatsen med å forebygge katastrofer inn mot dem, sier Pachauri. Han viste til FNs siste klimarapport som viser at med klimaendringene kommer stadig mer ekstremt vær, spesielt knyttet til hetebølger og kraftig nedbør. - Vi må forebygge slik at ikke befolkningen rammes hardt av katastrofer knyttet til ekstremværet, sa Pachauri.

Barn og unge som endringsagenter

Redd Barna involverer nå barn som lokale endringsagenter i klimakampen og stilte i Durban med den egenproduserte kortfilmen Agents of Change. I filmen står barn fra Afrika, Asia og Mellom-Amerika selv frem og forteller hvordan de tilpasser seg klimaendringer.

- Vi må redusere risikoen ved ekstremvær før de rammer og blir til katastrofer. Det første stedet å øke vår kunnskap er gjennom skolen, sier Tracy (14) fra Kenya i filmen.

Filmen Agents of Change viser hvordan barn i land som Kenya, Burma og Nicaragua forbereder seg på ekstremvær som flom og naturkatastrofer. De lærer om hvor det er tryggest å oppholde seg, og hva man skal gjøre for at både de selv og lokalsamfunnet skal være trygge selv om man for eksempel opplever flom eller jordskred.

-  Dette arrangementet har vist både hvordan det er mulig å forutsi ekstremvær og hvordan vi må forebygge slik at de fattigste barna beskyttes når katastrofen rammer. Nå er tiden inne for handling, sa Njeri Kuria fra Kenya Climate Challenge Project da hun oppsummerte debatten. Hun viste til egne erfaringer med hvordan barn selv har bidratt til matsikkerhet i sitt lokalsamfunn ved å spre kunnskap de har lært på skolen.

Foto: Redd Barna
Barn rammes hardest av stadig mer ekstremt vær som følge av klimaendringer. Redd Barna involverer nå barn som lokale endringsagenter i klimakampen.

Barn må sikres en fremtid

På klimatoppmøtet i Durban blir det slått fast at klimaendringene er reelle og at de manglende forpliktelsene til bindende klimakutt vil gi oss stadig mer ekstremt vær.

- Det er skremmende å se at verdenes ledere ikke vil forplikter seg til klimakutt som kan sikre barns framtid. De minste de da kan gjøre er å prioritere barn og unge i arbeidet med klimatilpasning og å forebygge naturkatastrofer, sier Monica Sydgård, leder for politikk og samfunn i Redd Barna.

Sydgård er fornøyd med at barn endelig er kommet inn som en prioritet i forhandlingsteksten. Hun er også svært glad for at Norge aktivt fremmer barn og unges rettigheter både gjennom klimaforhandlingene og på arrangementer under klimatoppmøtet.

Se Redd Barna-filmen Agents of Change >