Foto: Redd Barna/Alf Tore Øksdal
Redd Barnas rådgiver på vold og seksuelle overgrep mot barn, Zoë Øiestad er glad for at ordføreren i Alvdal nå har sluttet seg til Redd Barnas ordførerdugnad, hvor ordførere fra hele landet forplikter seg til å bekjempe vold og overgrep mot barn.

Det sier Redd Barnas rådgiver på vold og seksuelle overgrep mot barn, Zoë Øiestad. Hun er glad for at ordføreren i Alvdal nå har sluttet seg til Redd Barnas ordførerdugnad, hvor ordførere fra hele landet forplikter seg til å bekjempe vold og overgrep mot barn. Nærmere hundre ordførere har til nå signert oppropet, som var en del av Redd Barnas kampanje "Vennligst forstyrr!"

Overgrepene i den såkalte Alvdal-saken pågikk uforstyrret i mange år før de ble avslørt. Flere prøvde å slå alarm, men ble ikke trodd av fagpersonell.

– Dette er uforståelig når vi i dag vet at mange fra hjelpeapparatet var til stede i barnas liv, sier Øiestad.

Hun tror mangelen på reaksjon kan ha sammenheng med at grove overgrep mot barn er vanskelig å ta inn over seg, selv for erfarne fagfolk.

– Det er et uvanlig sterkt tabu knyttet til seksuelle overgrep mot barn, kanskje særlig de som blir utført av mødre og kvinner. Vi har vanskelig for å se det før vi tror det. Hvis vi ikke tenker tanken at det kan være vold og overgrep risikerer vi at sakene aldri blir avdekket, sier Øiestad.

Bekymret for alle som ikke får hjelp

– Jeg er dypt bekymret for alle de barna som ikke får hjelp. Det er altfor mange barn som lider og som det ikke blir meldt ifra om, og dermed mange barn som ikke får den beskyttelsen som de trenger og har rett til.

Barnevernets mandat er å hjelpe utsatte barn. I etterkant av flere saker de siste årene er det reist sterkt kritikk av barnevernet. Både Alvdal-saken og den såkalte Christoffer-saken der en gutt døde etter å ha blitt mishandlet av stefar, har fått mange til å stille spørsmålstegn ved hvordan barnevernet egentlig fungerer.

– Barnevernet er en svært viktig instans for å beskytte barn. Det er helt vesentlig for utsatte barn at denne etaten virker som det skal. Noen steder fungerer barnevernet godt. Andre steder mangler det både fagkunnskap og midler. I mange små kommuner er det kanskje bare satt av en deltidsstilling til barnevernet. Samtidig er overgrep og vold mot barn ofte krevende og kompliserte saker, sier Øiestad.

Må styrke barnevernet

Redd Barnas har for lengst krevd at barnevernet generelt må få flere ressurser. Barneminister Audun Lysbakken er i ferd med å styrke barnevernet med 240 millioner øremerkede kroner som skal ut til kommunene i løpet av 2011. Men dette er langt fra nok. Redd Barna etterlyser også kompetanseheving blant de ansatte.

– Vi mener at barnefaglig personell må få mye bedre kunnskap om vold og overgrep i sin utdanning, sier Øiestad.

Workshop om overgrep

Hun viser til workshopen som Redd Barna har laget for bruk i barnehager, skoler, helsestasjoner og andre instanser som arbeider med barn. Workshopen kan skape trygghet i en personalgruppe for å snakke om et vanskelig tema og gjennom det øke beskyttelsen av barn. Den oppfordrer også alle institusjoner til å utarbeide beredskapsplaner for situasjoner der barn kan være utsatt for vold eller overgrep. Redd Barna har også laget en opplæringsguide til alle kommuner, som har fått navnet ”Kunnskap, mot og trygghet”. Denne er distribuert til alle kommuner.

De siste årene har Redd Barna også prøvd å påvirke både politikere til å ta større ansvar for utsatte barn, og ”folk flest” til å så alarm når de har mistanke om omsorgsvikt eller overgrep.

– Folk må vise ansvar og melde ifra, sier Zoë Øiestad.