Foto: Redd Barna/Camilla Haug
Lisa Butenhoff holdt foredrag om Redd Barnas arbeid for flyktninger i Europa.

I Europa i dag er vi vitne til en opphetet debatt om verdens flyktninger. Vi hører om stengte grenser, tåregass og piggtrådgjerder, men vi ser også et stort folkelig engasjement.

For Redd Barna har dette gitt utslag i et økt antall frivillige og medlemmer. I helgen var mange av disse samlet i Oslo for faglig påfyll og sosialt samvær.

Hilde Marie Årdalsbakke begynte som frivillig i Redd Barna i vinter. Dette er hennes første flyktningseminar. «Det er lenge siden jeg har konsentrert meg så mye over så lang tid» sier Hilde. «Jeg syntes seminaret var veldig lærerikt og spennende – jeg likte kombinasjonen mellom å lære om redningssituasjoner over Middelhavet og ting som foregår i mitt eget land som jeg ikke visste om. Det er veldig viktig at folk veit at det foregår».

 

"Heisann Montebello!"

Foto: Redd Barna/Camilla Haug
Her diskuterer de frivillige hvordan de ulike barnerettighetene implementeres på aktiviteter med barn.

I løpet av helgen kunne man delta på mange interessante arbeidsverksteder laget av arbeidsgruppen for frivillige på flyktningfeltet.

De frivillige kunne fordype seg i ulike temaer som norsk asylpolitikk, barnerettigheter, aktiviteter med barn, traumebevist omsorg og rasisme. Her var det lagt opp til at deltagere fra ulike regioner kunne komme sammen og reflektere over hvordan den tillærte kunnskapen kan brukes i praksis.

I arbeidsverkstedet med tittelen «Heisann Montebello!» fikk deltageren muligheten til å drøfte fordommer og rasistiske tendenser i samfunnet, samt hvordan man kan jobbe for å motvirke dette. Flere av deltagerne understreket viktigheten av kunnskap for å bekjempe fordommer.

Som frivillig i Redd Barna gjør du en forskjell!

Foto: Redd Barna/Camilla Haug
Phyo Htaik, Rezan Barcin, Elise Faezeh Ebrahimi, Monica Kversøy Fagermo og Karolina Czajka er fornøyde med helgens seminar.

Rezan Barcin har i mange år vært frivillig i Redd Barna. Han syntes særlig foredraget til Lindis Hurum fra Leger uten grenser var viktig.

Hun fortalte sterke historier fra redningsaksjoner over Middelhavet. Hun fortalte om ekstrem glede og lettelse over å være i live, om utmattelse og sorg over dem som ikke overlever den farefulle ferden i små og skrøpelige farkoster. Hurum understreket hvor viktig det er å møte flyktningene som mennesker med ressurser og ikke bare som tall eller statistikk. Dette var noe mange av de frivillige kjente seg igjen i fra sitt arbeid med barn med asyl- og flyktningebakgrunn.

Ordfører Marianne Borgen fremhevet i sitt innlegg de positive aspektene ved den frivillige innsatsen i forhold til integreringsarbeidet i kommunen. De frivillige er med på å skape lavterskel møteplasser, bidrar til at barna blir sett som mennesker og ikke bare flyktninger, og til å normalisere barnas hverdag.

«Seminaret har vist at man som frivillig i Redd Barna virkelig gjør en forskjell», sier Elise Faezeh Ebrahimi som er frivillig på asylmottak i Region Vest. «Det er motiverende å snakke med andre som jobber innen det samme feltet og sette de aktivitetene vi gjør i en større sammenheng», utdyper Rezan Barcin.

Etter to dager med mange dyktige foredragsholdere, god mat og erfaringsutveksling ble de frivillige spredd til ulike deler av landet. Med seg har de kunnskap til å forstå og engasjement til å fortsette det frivillige arbeidet lokalt. Kanskje vi sees til neste år?