Foto: Redd Barna/Anna Kari
Redd Barna mener ENAP er et godt redskap for å bekjempe nyfødtdødelighet, om land følger opp og gjennomfører tiltakene som ligger i planen, mener Redd Barna.

Før sommeren samlet verdens ledere seg for å lansere en ambisiøs plan for å redde flere nyfødte. Erna Solberg la 6 millioner kroner på bordet. Dette er en start, og Redd Barna regner med en storstilt satsning framover. 

Hvert år dør 6,6 millioner barn under fem år. Halvparten av disse dør i løpet av sine første 28 levedager. I tillegg dør det årlig 280 000 mødre i barsel. Dette er uakseptabelt og til hinder for å nå tusenårsmålene om å redusere barne- og mødredødelighet.

Verdens mest ambisiøse plan

Derfor var det en god nyhet at flere statshoder og sentrale ministere samlet seg i Johannesburg 30. juni for å lansere verdens mest ambisiøse plan for å redde flere nyfødte. Every Newborn Action Plan (ENAP) ble vedtatt under generalforsamlingen til Verdens Helseorganisasjon i mai 2014, og alle medlemslandene stilte seg bak planen.

I forkant av lanseringen i Johannesburg hadde Redd Barna store forhåpninger til at den norske delegasjonen, med Solberg i spissen, ville komme med konkrete tiltak som viser at Norge fremdeles sitter i førersetet for mødre- og barnehelse. 6 millioner er en start, og vi regner med en storstilt opptrapping framover for å redd flere nyfødte.

Nyfødthelse tydelig på agendaen

- Det er første gang nyfødthelse settes så tydelig på agendaen til verdens helsemyndigheter. Redd Barna mener ENAP er et godt redskap for å bekjempe nyfødtdødelighet, om land følger opp og gjennomfører tiltakene som ligger i planen, sier Redd Barnas utviklingspolitisk seniorrådgiver på helse, Kjersti Koffeld. 

- Det er absolutt positivt at regjeringen i denne sammenheng gir 6 millioner i støtte til partnerskapet «100 000 babies survive and thrive». Samtidig fastslår Regjeringserklæringen at global helse, med særlig fokus på mødre- og barnehelse, er en prioritet. Regjeringen la også akkurat fram stortingsmeldingen "Utdanning for utvikling", hvor de understreker viktigheten av å utdanne mer helsepersonell. Derfor forventer vi at ord følges av handling og at langt mer penger enn de seks millionene Solberg lovte  under konferansen vil bli øremerket nyfødthelse og utdanning av jordmødre i kommende statsbudsjettet, avslutter Koffeld.