Wang advarer mot å la oppløpssida bli en hvileetappe.

- Verken avmakt eller tilfredshet må hindre oss i full innsats mot tidsfristen i 2015, sier Wang.

Se samtalen mellom generalsekretær Tove Wang og 14 år gamle Regine Marie Log Røren som er født samme år som Tusenårsmålene ble lansert:

Foto: Redd Barna/ Mai Simonsen
- På global basis ser vi en oppsiktsvekkende framgang, men likevel er mange land og regioner milevis fra å nå målet. Innsatsen må fokuseres om de som ikke har fått nyte godt av framgangen, for eksempel de aller fattigste og de som lever i krig og konflikt, sier Wang.

Oppsiktsvekkende framgang

År 2000 var starten på et storstilt krafttak for å redusere verdens fattigdom. FNs tusenårsmål satte et overordnet klart mål: Den ekstreme fattigdommen skal utryddes innen 2015.

- På global basis ser vi en oppsiktsvekkende framgang, men likevel er mange land og regioner milevis fra å nå målet. Innsatsen må fokuseres om de som ikke har fått nyte godt av framgangen, for eksempel de aller fattigste og de som lever i krig og konflikt, sier Wang.

…men fortsatt mye som gjenstår

Helse er et område hvor det har skjedd positiv utvikling. Siden 1990 er barnedødeligheten på verdensbasis nesten halvert. Flere mødre får assistanse under graviditet og fødsel, flere barn vaksineres og får tilgang til grunnleggende helsetjenester.

– Likevel må vi ikke glemme at hvert år dør én million nyfødte i løpet av sin første levedag, og 287 000 kvinner dør i forbindelse med svangerskap og fødsel. Vi vet mye om hva som skal til for å forhindre dette. La oss sette alle krefter inn slik at vi kan passere målstreken med hevet hode, sier Wang.

Foto: Redd Barna/ Mai Simonsen
Regine Marie Log Røren (14) er født i 2000, samme år som Tusenårsmålene ble lansert. Hun tror de største utfordringene vi står ovenfor i tiden fremover er grådighet og klimaendringer.

Født samtidig som Tusenårsmålene

Regine Marie Log Røren er født i 2000, samme år som Tusenårsmålene ble lansert. Hun er klar på hva hun syntes er de største utfordringene vi står overfor i tiden fremover.

- Jeg tror det største problemet er grådighet. Vi må begynne med oss selv. I Norge er vi privilegerte. Klart vi har råd til for eksempel å betale litt mer for klærne! Plutselig blir de kronene så innmari viktig for oss, i stedet for at fattige skal få litt bedre betalt, sier Regine engasjert.

Hun er aktiv i PRESS, Redd Barna Ungdom, og er også bekymret for flyktningsituasjonen i verden.

- I dag er 52 millioner mennesker på flukt. Og klimaendringene kommer til å gjøre det enda verre, mener hun.

Nye Tusenårsmål fram mot 2030

Verden forbereder nå nye tusenårsmål for de neste 15 årene. I 2030 vil Regine være voksen.

- Jeg tror dessverre ikke vi klarer å gjøre miljøet bedre. Vi må lære oss å leve med klimaendringene, sier Regine. Hun er imidlertid ikke bare pessimist:
- Jeg tror faktisk det vil bli mindre sult og bedre sanitær -og helseforhold i verden. Det er enklere å gjøre noe med, og kan bli bedre uten at de som bestemmer i den rike verden må gi fra seg så mye. Og så tror jeg at informasjon er viktig, sånn at folk blir klar over problemene og vet hvordan de kan engasjere seg, sier Regine.

Her er Redd Barnas huskeliste til de norske politikerne for å nå Tusenårsmålene innen 2015: