- Dette er en veldig god nyhet, sier Redd Barnas utviklingspolitiske rådgiver på helse, Kjersti Koffeld

Under konferansen for mødre- og barnedødelighet i Johannesburg for to uker siden, ga statsminister Solberg, Norges støtte til nyfødtinitiativet «Helping 100 000 babies Survive and Thrive».  Graca Machel, enken etter Nelson Mandela, var vertskap for konferansen som dreide seg om hvordan man skal redusere den alvorlige nyfødtdødeligheten. Nærmere halvparten av barna som dør før de fyller fem år, dør i løpet av sine første 28 dager. Derfor er vi nødt til å redde livene til de aller minste barna for å nå Tusenårsmålene om å redusere barnedødeligheten. 

Foto: Inge Lie
Det er helt klare sammenhenger mellom helse og utdanning. Mødre som har gått på skolen får langt færre og sunnere barn enn mødre med mindre utdanning, sier utviklingspolitisk rådgiver på helse, Kjersti Koffeld

Store forventninger i forkant av konferansen

På konferansen var en rekke helseministre og andre politikere samlet sammen med forskere og det sivile samfunn. Dette var en arena for å diskutere hvordan man konkret skal gå fram for å nå de ambisiøse målsettingene i handlingsplanen for å redde nyfødte som ble lansert under konferansen. Redd Barna hadde i forkant av konferansen store forventninger til hva statsminister Solberg ville legge på bordet.

– Det er veldig positivt at Solberg kommer med konkrete løfter om støtte til arbeidet for nyfødte. Partnerskapet Solberg nå skyter penger inn i, er et samarbeid mellom barnelegeforeninger i Nigeria, India og Etiopia, med støtte fra blant annet USA og Norge. Lærdal Global Health er sterkt involvert og gir teknisk og økonmisk støtte, sier Koffeld.

Satser også på tenåringsjenter

Erna Solberg og Graca Machel presenterte også et felles initiativ for å styrke tenåringsjenters helse gjennom å sikre at de ikke slutter på skolen.

Foto: Redd Barna
Sintayehu (16) har ikke fullført skolegangen sin, ettersom hun må forsørge sin 15 måneder gamle sønn i stede.

- Det er helt klare sammenhenger mellom helse og utdanning. Mødre som har gått på skolen får langt færre og sunnere barn enn mødre med mindre utdanning. Dette henger blant annet sammen med at kroppen til unge mødre ikke er ferdig utviklet, og de risikerer derfor langt oftere komplikasjoner under graviditet og fødsel. Det er også veldig bra at dette er noe Solberg ønsker å satse på fremover, avslutter Koffeld.

Redd Barna utvikler i disse dager et tre-årig prosjekt i Malawi hvor målsettningen er nettopp å redusere graviditet blant tenåringer. Dette ved å blant annet bruke skolen som informasjonskanal om god reproduktiv helse. I tillegg skal man sørge for at jenter som har blitt mødre, kommer seg tilbake på skolebenken for å fullføre utdannelsen sin.