Foto: Redd Barna/ Inge Lie
- Redd Barna mener ENAP er et godt redskap for å bekjempe nyfødtdødelighet, om land følger opp og gjennomfører tiltakene som ligger i planen, sier Redd Barnas utviklingspolitisk seniorrådgiver på helse, Kjersti Koffeld.

Verdens ledere samles i dag i Johannesburg for å lansere verdens mest ambisiøse plan for å redde flere nyfødte. Every Newborn Action Plan (ENAP) ble vedtatt under generalforsamlingen til Verdens Helseorganisasjon (WHO) i mai 2014, og alle medlemslandene stilte seg bak planen. Når den nå skal lanseres, håper Redd Barna at den norske delegasjonen, med Solberg i spissen, kommer med konkrete tiltak som viser at Norge fremdeles sitter i førersetet for mor- og barnhelse.

- Det er første gang nyfødthelse settes så tydelig på agendaen til verdens helsemyndigheter. Redd Barna mener ENAP er et godt redskap for å bekjempe nyfødtdødelighet, om land følger opp og gjennomfører tiltakene som ligger i planen, sier Redd Barnas utviklingspolitisk seniorrådgiver på helse, Kjersti Koffeld.

- Solberg har nå mulighet til å vise et fortsatt sterkt norsk engasjement. ENAP fastslår at vi har muligheten til å redde 1,9 millioner nyfødte, 200 000 mødre og 800 000 barn årlig, om vi makter å følge oppfordringene som gis i planen. Mer penger til utdanning av jordmødre, samt tiltak for å fjerne brukerbetaling på helsetjenester for mor-og barn, er essensen, sier Koffeld.

Foto: Redd Barna
"A Call to Action" er Redd Barnas kortfattede tiltaksplan for å belyse hvilke tiltak som må iverksettesom man skal få ned nyfødtdødeligheten.

Fem anbefalinger med store ringvirkninger

I anledning lanseringen av ENAP, har Redd Barna laget en kortfattet tiltaksplan som oppsummerer i hvilke land innsatsen må økes og hvilke tiltak som må settes i verk. 

- Nedgangen i barnedødeligheten vil stagnere om ikke innsatsen for nyfødthelse prioriteres. Det aller viktigste tiltaket for at flere nyfødte skal overleve, er å sikre at en jordmor er tilstede ved alle fødsler. Gratis helsetjenester for gravide, ammende og barn under fem år, er også et tiltak som vil ha stor innvirkning på nyfødthelsen, sier Koffeld.

Rapporten kommer med fem viktige anbefalinger:

  1. Kyndig fødselshjelp til stede ved hver fødsel
  2. Offentlige helsebudsjetter må økes.
  3. Tilgjengelige helsearbeidere for alle
  4. Fjerne egenandeler for gravide, ammende og barn under fem.
  5. Registrering av alle fødsler.
Foto: Redd Barna
Regjeringen har lagt fram stortingsmeldingen "Utdanning for utvikling", hvor de fastslår viktigheten av å utdanne mer helsepersonell. Redd Barna håperd dette følges opp med mer penger over statsbudsjettet til jordmorskoler.

Norges rolle for nyfødte

Norge har spilt en viktig rolle i kampen mot barnedødelighet, spesielt gjennom Stoltenberg-regjeringens støtte til vaksinesatsingen. Redd Barna håper at Solberg-regjeringen ser muligheten for en fortsatt betydelig innsats for mødre og barn, og at innsatsen for nyfødte nå får økt fokus.

- Regjeringserklæringen fastslår at global helse, med særlig fokus på mødre- og barnehelse, er en prioritet. At både utenriksminister Brende og statsminister Solberg er til stede i Johannesburg er et viktig signal om at dette er viktig for regjeringen, sier Koffeld. - Samtidig forventer vi at ord følges opp av konkret handling og penger. Regjeringen har akkurat lagt fram stortingsmeldingen "Utdanning for utvikling", hvor de fastslår viktigheten av å utdanne mer helsepersonell. Dette må følges opp av mer penger til jordmorskoler, sier Koffeld.

Norge tilbyr gratis helsetjenester til gravide, fødende og barn. Redd Barna mener land med høy barne-og mødredødelighet ville oppnådd store resultater ved å innføre helsereformer som fjerner egenandelene for disse brukergruppene, slik for eksempel Sierra Leone har gjort. 

- Norge må støtte slike initiativer og "snakke temaet opp" i internasjonale fora og politiske samtaler, sier Koffeld.  -Norge har verdifulle erfaringer å dele på dette feltet, og med Sierra Leones initiativ viser t dette ikke nødvendigvis er en modell bare for de rike landene. 

Koffeld er til stede for Redd Barna i Johannesburg og vil rapportere tilbake på hva den norske regjeringens framtidsvisjoner for mødre og barn blir.

"Blanket of Hope"

Redd Barna ville i forkant av konferansen, vise at vi ønsker en storsatsing for å redde nyfødte. Dette gjorde vi ved å engasjere ivrige, strikkelystne ildsjeler til å strikke et gigantisk lappeteppe, som et symbol på viktigheten av varme og omsorg for de nyfødte. Teppet presenteres under konferansen og skal være en påminnelse til verdenslederne om viktigheten rundt kvalifisert omsorg og varme i det øyeblikket man fødes. Det norske bidraget er strikket av ansatte i Lærdal Global Health, fra både Stavanger og Kina.