Foto: Redd Barna / David Brændeland
Redd Barna jobber for at skolen skal være et trygt sted for alle. Denne gutten deltar på et av Redd Barnas prosjekter i Honduras.

– Vi er forferdet over bortføringen av jenter fra skolen i Nigeria. En skole skal være et trygt sted å være et trygt sted å være for alle.  Vi ber de ansvarlige om umiddelbart å sørge for at jentene blir gjenforent med sine familier, sier generalsekretær i Redd Barna Tove R. Wang.

Angrepet 14. april er nok et eksempel på at barn blir brukt kynisk i krig og konflikt.

Nå frykter Redd Barna at det vil komme flere liknende angrep i tiden framover.

– Redd Barna frykter at det skjer en økning av angrep på skoler, slik vi har sett i Nigeria de siste ukene. Uroen for en økning i angrep på skoler er blant annet basert på rapporten om angrep på skoler lansert tidligere i vår, sier Wang.

De mest utsatte landene

Rapporten «Education Under Attack 2014», som ble offentliggjort av Redd Barna i februar i år dokumenterte hvordan skolebarn i 70 land har opplevd at skolen deres ble angrepet mellom 2009 og 2013.

Rapporten dokumenterer flere angrep på skoler enn tidligere. Dette kan skyldes mer omfattende registrering, men gir samtidig grunnlag for bekymring.

– Det er ille at vi ikke har klart å gjøre noe med denne situasjonen siden den forrige rapporten i 2010. Mye tyder på at utviklingen går i feil retning, sier Redd Barnas generalsekretær Tove R. Wang.

Rapporten viser også hvilke land som er spesielt utsatte for slike angrep. Dette gjelder landene Elfenbenskysten, DRC, Irak, Israel / Palestina, Libya, Mexico, Syria og Yemen, der det har det blitt registrert mellom 500 og 999 angrep de siste fire årene.

Andre også rammede områder er Nigeria, Mali, CAR, Russland, Iran, Tyrkia, Egypt, Kenya, Sør-Sudan, Zimbabwe, Myanmar, Thailand, India, Indonesia og Filippinene.

- Studenter og lærere er ikke bare fanget i kryssilden, de blir altfor ofte utsatt for spesifikke angrep. De blir bombet, brent, skutt på, truet og bortført nettopp på grunn av tilknytningen til utdanningsinstitusjonen. De er myke, lette mål som myndigheter og opposisjonen heller burde beskytte, sier direktøren ved kontoret for den globale koalisjonen (GCPEA), Duya Nijhowne, som presenterte rapporten. 

Les mer om rapporten her.  

Gir for lite til utdanning

Til tross for alarmerende tall brukes kun 2,4 prosent av nødhjelpen som gis globalt på utdanning. Nå krever Redd Barna at utdanning gis høyere prioritet i det internasjonale humanitære arbeidet.

- At barn i nesten 40 prosent av alle verdens land har opplevd angrep mot deres rett til utdanning er trist og helt uakseptabelt, sier Tove Wang.

I tillegg ber Redd Barna norske myndigheter om å gjøre mer for at alle land innfører retningslinjer for å forhindre at skoler blir brukt militært i områder med konflikt.

Les mer om «Lucens guidelines» her.