- Da jeg kom til sykehuset 2. november i fjor skulle jeg føde for sjette gang. Alt lå an til en normal fødsel, men komplikasjoner gjorde at det måtte bli keisersnitt.  Denne operasjonen koster 53,000 kongolesiske franc (ca. 350 kr), penger verken jeg eller min familie har, sier Marie.

Foto: Redd Barna
Den lille til Marie har det bra, men har enda ikke blitt gjenforent med resten av familien.

Må betale for alle helsetjenester

I Kongo er de generelle helsekårene svært dårlige. Barnedødeligheten er høy; 146 barn under fem år dør per 1000 barn født. Av disse dør 44 innen de første 28 dagene. Kun en fjerdedel av befolkning har råd til å benytte seg av det dyre helsevesenet.

- Jeg hadde spart opp penger til en normal fødsel, men hadde ikke noe ekstra penger hvis noe uforutsett skulle skje. Mannen min var alene hjemme med mine fem andre barn. Han prøvde desperat å samle inn penger. Nå har jeg vært en måned på sykehuset, og han har enda ikke klart å skaffe pengene, sier Marie.

Noen får økonomisk hjelp

En av legene på sykehuset i Kasai Oriental, området hvor Marie var holdt som gjeldsfange, var Dr. Josephine.

- Noen pasienter får penger til å betale for denne operasjonen gjennom et fond vi har for de aller fattigste. Det er penger vi får fra EU, og det er vi legene som avgjør om pasienten oppfyller kriteriene for å få støtte. Dessverre var fondet tomt den måneden Marie fødte, sier Josephine

- Ved en normal fødsel får mor og barn lov til å være på sykehuset i fem dager. Ved keisersnitt, holder vi dem litt lengre, gjerne i åtte dager. I tilfellet til Marie, var hun og barnet friske og klare for å dra hjem etter åtte dager. Men hun fikk ikke lov til å dra, fordi hun fremdeles skyldte penger, sier Josephine.

Josephine forteller videre at sykehuset har vakter som står vakt utenfor pasientenes rom, slik at det ikke er mulig å dra hjem uten tillatelse. Inntil to vakter per dør sørger for at Marie ikke stikker av. 

Foto: Redd Barna
Marie sammen med noen av de andre mødrene som heller ikke klarer å bertale for seg.

Ikke et bærekraftig system

- Jeg vet ikke om regjeringen skulle betalt for at kvinner som Marie kunne føde gratis. Jeg er ikke regjeringen. De har sikkert sine problemer, akkurat som vi har våre. Men denne situasjonen er veldig trist. Det er kvinner som kommer langveis fra på motorsykler, som risikerer livet sitt bare ved å komme hit, fordi ingen i landsbyen deres kan hjelpe dem.  Jeg synes det er vanskelig. Selv ser jeg ingen løsning, sier Josephine.

Doktor Josephine forteller at det var fem kvinner som var i samme sitasjon som Marie.

- En mistet til og med barnet sitt under fødselen. Jeg tror ikke det koster sykehuset så mye ekstra å ha kvinnene på sykehuset. Prisen er den samme om moren blir her i fem dager, en måned eller to, og pasienten betaler bare prisen som var avtalt på forhånd. Problemet etter hvert blir jo plassmangel. Hvis det blir for mange mødre som okkuperer sengen, kan vi ikke hjelpe nye mødre som trenger vår hjelp med å føde, avslutter Josephine.

Foto: Redd Barna
Rapporten "Ending Newborn Deaths" beskriver årsaker og foreslår tiltak for å redusere nyfødtdødeligheten i verden. Rapporten oppfordrer også verdenssamfunnet til å samles om nyfødtinitiativet Every Newborn Action Plan (ENAP)

Gratis og tilgjengelig helsevesen for alle

I Redd Barnas siste rapport Ending Newborn Deaths pekes det på at fjerning av egenandeler er en nødvendighet for å sørge for et helsevesen tilgjengelig for alle gravide, ammende, nyfødte og barn.

- Det grunnleggende prinsipp om at alle kvinner skal ha tilgang til god omsorg og et tilbud av god kvalitet i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel, må forme utviklingen på dette feltet. Investeringer i offentlige helsetilbud slik at helsetjenester ikke ekskluderer på grunn av egenandeler og sikrer god kvalitet for alle, må være en bærende del av løsningen, sier generalsekretær i Redd Barna, Tove Wang.

Wang oppfordrer norske myndigheter til å se på universell helsedekning mer i sammenheng med andre utviklingspolitiske områder som for eksempel skatt for utvikling.

Les mer om Redd Barnas helsekampanje "Alle som en" her >>