Foto: Redd Barna
- Det viktigste for oss er at den neste presidenten faktisk bryr seg om barn, sier Silvestre.

- Det viktigste for oss er at den neste presidenten faktisk bryr seg om barn. Gjengslåsskamper på skolen er et stort problem. Vi trenger en skole der vi kan være trygge, sier Silvestre Adolfo Bautista (14).

Han er leder for departementet for barn og unge i byen Yamaranguila et par timer nord for hovedstaden Tegucigalpa i Honduras. I samarbeid med Redd Barna har byens ledelse etablert et eget råd for barn og unge, som deltar aktivt i beslutninger i saker som gjelder deres egen framtid.

Første valg siden kuppet

Søndag gikk hele landet til valgurnene for første gang siden den forrige presidenten og hans menn ble kastet i et militærkupp i 2009. Størst spenning knyttes det til om lederen for en gruppe kritikere av militærkuppet, representert ved partiet Libre, vil overta makten fra partiet National, som støttet kuppet, og som i dag sitter ved makten. 

Redd på skolen

For Silvestre og mange andre familier er to saker viktigere enn alt annet, uavhengig av hvem som skal styre landet de neste to årene: vold og fattigdom.

Mange barn helt ned i barneskolealder forteller at de er redde på skolen, fordi gjengmedlemmer kommer inn i klasserommene og skolegården, presser dem til å kjøpe tobakk og narkotika, slåss og avbryter undervisningen. Skuddveksling i nabolag i hovedstaden Tegucigalpa er vanlig, og mange av barna får ikke lov til å gå utendørs etter skoletid.

Narkotikahandel ansees for å være hovedårsaken til problemene til voldsspiralen, som de siste årene har blitt stadig verre. Silvestres by er kåret til den nest tryggeste byen i landet, men Yamaranguila ligger midt i knutepunktet for all narkotikatrafikk i Mellom-Amerika. Stadig flere barn her opplever å bli forsøkt vervet av gjenger som dukker opp i skolegården.

Foto: Redd Barna
- Esperanza er moren til Silvestre, byens ungdomsboergermester.

Operasjon Dagsverk

Dette vil Redd Barna gjøre noe med. Over nyttår begynner et prosjekt, finansiert med midler fra årets Operasjon Dagsverk. Ideen er å involvere både elevene, lærerne og ikke minst foreldrene for å gi barna en tryggere skolehverdag, bedre undervisning og mulighet til å bli hørt. 

- Kvaliteten på utdanning er aller viktigst. I tillegg er det avgjørende at også foreldre blir involvert, slik at vi får vite hva som skjer, og kan være gode forbilder for barna våre, forteller mor til ungdomsborgermester Silvestre, Esperanza Reyes, utenfor huset sitt i Yamaranguila.

Har mye å si

Hun forteller at Redd Barnas arbeid for sønnen hennes og alle andre barn og unge i Yamaranguila har mye å si for både dere og regionens fremtid.

- Redd Barnas arbeid her bidrar til at barn og unge faktisk får gå på skole, og senere gå videre i livet. Ved at de får delta i demokratiske prosesser, slik Silvestre har fått, lærer de også om demokrati og solidaritet, sier Esperanza.