Foto: Redd Barna
Språkutfordringer gjør det tøft for mange laotiske barn å begynne på skolen.

- For minoritetsbarn blir det spesielt tøft å begynne på skolen når de ikke snakker undervisningsspråket, og ikke forstår hva som blir sagt i klasserommet. Derfor har Redd Barna inngått et samarbeid med myndighetene om et førskoleprogram som skal lære dem laotisk før de begynner på skolen, sier Gerd Hanne Fosen, seksjonsleder for utdanning i Redd Barna.

Hun besøkte nylig Laos, og fikk et klart inntrykk av hvilke utfordringer de har i arbeidet med å sikre femårig grunnutdanning for alle.

- Ved siden av språk, er det et problem at foreldre tar ut barn i lengre perioder for å arbeide på markene med å så og høste inn avlinger som ligger langt unna skolen. Da mister ungene verdifull undervisning. Det er heller ikke alle skoler som tilbyr 5 år skolegang.

Godt samarbeid

Foto: Redd Barna
Godt samarbeid med myndighetene i Laos gjør at flere fullfører førsteklasse.

Fosen understreker hvor viktig det er at lærerne er for en god skoleutvikling.

- Redd Barnas samarbeid med laotiske skolemyndigheter har vært vellykket, og bidrar til at flere gjennomfører første klasse. Men det må større endringer til for å sikre varige resultater for barn. Også lærere utenom vårt program må få utbetalt lønn. Det holder ikke å betale verdens viktigste yrke med ris, slik jeg fikk høre om.

Redd Barna jobber ofte med de mest marginaliserte barna, og Fosen har fått spørsmål om ikke det både dyrt og vanskelig

- Redd Barnas mandat gjelder alle barn, og vi prioriterer dem som er lengst unna å få oppfylt sine rettigheter, Det betyr minoriteter eller de som bor mest avsidesliggende. Men det gjelder også barn med funksjonsnedsettelser eller de aller fattigste. Det er oppmuntrende å se at vår innsats gjør en forskjell for de mest sårbare barna, avslutter Fosen.