Foto: Redd Barna/Jenny Bloxham
Generalsekretær Tove R. Wang på besøk ett av Redd Barnas trygge lekeområder i Zaatari-leiren i Jordan i desember. Nå må flere trygge lekeområder tas i bruk for å huse flyktninger som få flyttes på grunn av storm og uvær.

Generalsekretær Tove R. Wang i Redd Barna besøkte flyktningleiren Zaatari i Jordan rett før jul. Situasjonen var kritisk allerede da. I dag snakket hun med kontoret i Jordan og har besluttet å øke bevilgningene ytterligere.

– Våre kolleger i Jordan forteller at 1500 flyktninger nok en gang har blitt nødt til å flytte. Denne gangen internt i leiren på grunn av uvær. Nå tas kontorer, skoler og trygge lekeområder i bruk som nye oppholdssteder for familiene. Dette betyr at vår daglige drift blir satt til side og at alle våre normale aktiviteter er satt på vent, sier generalsekretæren. 

Halvparten av de syriske flyktningene er barn.

– Barna er spesielt utsatt fordi de ikke har varme klær og sover ute i fuktige og kalde omgivelser. De har ikke tilgang på varmt vann og barn er ikke i stand til å ha god hygiene, noe som igjen fører til at de er mer utsatt for sykdommer, fortsetter Wang.

Krigen i Syria fortsetter med full styrke og antall flyktninger til nabolandene er økende. FN forventer at antall flyktninger fra Syria vil nå 1,1 million mennesker innen juni. I verste fall kan antallet nå 1,8 millioner. Høykommissæren for flyktninger er ikke optimistisk for utviklingen i Syria og tror den kan forverres ytterligere.

Foto: Redd Barna
– Barna er spesielt utsatt fordi de ikke har varme klær og sover ute i fuktige og kalde omgivelser. De har ikke tilgang på varmt vann og barn er ikke i stand til å ha god hygiene, noe som igjen fører til at de er mer utsatt for sykdommer, sier Tove R. Wang.

Underfinansiert

Tove R. Wang ber det internasjonale samfunnet om å prioritere finansering av flyktningens økende humanitære behov. Så langt er kun halvparten av pengene som trengs til nødhjelpsresponsen kommet inn.

– Hvis ikke finansieringen straks øker, vil tusenvis av barn gå en kald vinter i møte uten et ordentlig sted å bo. Mange vil bli syke som et resultat av dette, sier Wang.

Så langt er minst elleve mennesker omkommet i Midtøsten, som følge av et uvanlig heftig vintervær med snø og regn. Snø dekker de krigsherjede byene i Syria. I det nordlige Jordan ber tusener av syriske flyktninger om hjelp. På grunn av uværet er flyktningleirene forvandlet til sjøer av søle mens flyktningene sliter med å holde seg varme i kulda. Forholdene er ikke bedre for syriske flyktninger i Libanon, der FN har begynt å flytte på dem som bor i telt i områder der det er oversvømmelser.

Redd Barnas arbeid for syriske flyktningbarn

Redd Barna har arbeidet i regionen i nærmere 60 år. Redd Barna jobber med syriske flyktninger som kommer over grensen til Libanon, Jordan og Irak. Vi jobber med å gi husly, vinterklær, tepper og andre nødvendige artikler familiene trenger for å overleve.

I tillegg til å hjelpe familiene med å møte vinteren, deler vi ut mat, medisiner og rent vann. Vi oppretter trygge lekeområder hvor barn kan være barn og gir barn et midlertidig skoletilbud. Vi hjelper barn som har kommet bort fra familiene sine med å oppspore familiemedlemmer. Vi samarbeider tett med FN, og står klare til å gå inn med humanitær hjelp til Syria så snart vi får tilgang.