Foto: Redd Barna
Barn er spesielt sårbare for kolerautbruddet i Haiti.

– Alle barn er spesielt utsatt for sykdommer som diaré og kolera. Vi er bekymret for barnas helse etter kolerautbruddet i Haiti - særlig for barn under fem år. Slike sykdommer krever mange barns liv og vi vet allerede at flere av de smittede og døde er barn, sier Lisa Laumann, Redd Barnas programdirektør i Haiti.
 
Redd Barna har mobilisert helseteam som skal gi barn og barn og familier opplæring i hvordan de kan forebygge at kolerautbruddet sprer seg ytterligere. Sammen med partnere identifiserer og behandler Redd Barna de mest alvorlige tilfellene. Lokalt ansatte klargjør helseklinikker og lagre med livreddende medisiner og utstyr, blant annet tabletter som stopper dehydrering av kroppen.

Redd Barna samarbeider med FN, myndighetene i Haiti og andre hjelpeorganisasjoner for å stoppe den svært smittsomme sykdommen.
 
Sykehus og helsesentre i de berørte områdene er overbelastet. Haiti sliter allerede med å normalisere hverdagen etter det katastrofale jordskjelvet som rammet landet i januar.

Forebygging avgjørende

– De fleste koleratilfellene kan behandles og bli friske med et serum basert på salt og sukker, men personen må få behandling raskt. Det som er viktig er å forsikre seg om at menneskene har tilstrekkelig tilgang til rent vann og at de mottar informasjon om hvordan de kan forhindre ytterligere smitte av kolera. Folk må lære seg viktigheten av å vaske hendene, tilberede mat og søke behandling tidlig, hvis de har mistanke om at de er smittet, sier Laumann.  
 
Kolera er en vannbåren bakterieinfeksjon som spres gjennom forurenset vann. Den forårsaker alvorlig diaré og oppkast som kan føre til uttørring av kroppen og døden i løpet av få timer. De fleste ofrene for epidemien kommer fra den avsidesliggende Artibonite-regionen sentralt i landet.

Haitis helseminister Alex Larsen sier at det er den mest aggressive varianten av kolera som nå sprer seg i Haiti, i følge Verdens helseorganisasjon (WHO).

- Dette er en sanitær krise. Dette er en ny forbannelse for et land som ikke har opplevd utbrudd av denne sykdommen før, sier Larsen.

Redd Barna i Haiti mer enn 30 år

Redd Barna har arbeidet i Haiti mer enn 30 år og har gitt barn og voksne helse og ernæringshjelp etter jordskjelvet 12. januar.
 
Siden jordskjelvet 12. januar har Redd Barna hjulpet mer enn 123 000 barn og voksne med helsetjenester og 280 000 mennesker har fått rent vann og sanitær.