Foto: Redd Barna/Lalage Snow
På venterom for vaksine i Afghanistan

Utfordringen ligger i at de barna som ikke har blitt vaksinert, er de som er vanskeligst å nå. Dette er ofte marginaliserte grupper i utilgjengelige eller urolige områder med et dårlig utbygd helsevesen, kommer det fram i Redd Barna-rapporten Immunisation for All – No child left behind, som lanseres under GAVI Forum i Tanzania i dag.

Dårlige helsetjenester

Foto: Redd Barna
Vaksinering i Etiopia

Rapporten viser at det til tross for stor global dekning fortsatt er land hvor bare halvparten av barna vaksineres. Halvparten av alle barna som ikke er vaksinert bor i Nigeria, India og DR Kongo.

- Årsaken er ofte dårlig tilgang på helsetjenester generelt og på helsearbeidere spesielt, sier Tove R. Wang. - Ved å investere i flere motiverte, lønnede og utdannede lokale helsearbeidere kan vi få mer ut av hver vaksinekrone fordi helsepersonell i tillegg til å sette vaksiner også kan utføre andre essensielle mor-barn-tjenester som gjør at barn overlever og vokser opp, sier Wang.

Vaksiner er ikke nok

Rapporten advarer mot å la vaksinesatsningen bli et tilbud på siden av det offisielle helsesystemet, snarere enn en integrert del av det.

–Det hjelper ikke å sette en sprøyte mot polio når babyen dør av underernæring i stedet. Det må investeres i styrking av helsesystemer generelt og det må sikres tilgang for alle til grunnleggende helsetjenester av en rimelig kvalitet, sier Tove R. Wang, med klar adresse til både givere og myndighetene i land med høy barnedødelighet.

Foto: Redd Barna/Nick Zoltowski
Medisiner og vaksiner på stabiliseringssenteret CHENI i Niger

Vaksiner for utjevning

Rapporten viser at vaksinesatsningen kan bidra til å redde enda flere liv i fremtiden, og sikre bedre fordeling, hvis vaksinasjon brukes som en inngang til å nå fattige og marginaliserte barn med andre essensielle helsetjenester. Den peker også på konkrete eksempler hvor innovasjon har bidratt til å nå ut til enda flere.

Norge har i perioden 2000-2012 gitt 3.3 milliarder kroner til vaksinesatsningen gjennom vaksinealliansen GAVI. Dette forplikter, mener generalsekretær Tove R. Wang, som oppfordrer både GAVI og norske myndigheter til å være pådrivere for å bruke vaksinasjon som en inngang til å nå de fattige.

–Sikrer man tilgang til helsetjenester av god kvalitet kan man bryte vonde sirkler av fattigdom og sykdom i utsatte grupper av befolkningen. Dette er å sikre grunnleggende rettigheter og derfor et viktig etisk spørsmål, men det skaper også en mer produktiv befolkning, sier Tove Wang.

Last ned rapporten Immunisation for All – No child left behind