Foto: Redd Barna/Jonathan Hyams
Rakia (40) forbereder mat til barna sine i Benigorola, Mali. Over 60 000 barn har blitt flyktninger i løpet av året.

Situasjonen i Mali er fremdeles svært vanskelig, og rammer først og fremst barna. Siden begynnelsen av året har minst 450 000 nord-maliere blitt drevet på flukt, melder FNs høykommissær for flyktninger. Rundt 60 % av disse er barn. I januar tvang MNLA, en militant Tuareg-gruppe, Malis hær ut av flere områder i nord. I mars gjennomførte deler av hæren et statskupp, som respons på statens håndtering av konfliktene. Dette forverret situasjonen, da flere islamistiske grupper utnyttet det politiske vakuumet til økt kontroll i de okkuperte områdene. Statskuppet satte forøvrig en stopper for 20 års demokrati i Mali.

Manglende finansiering

- Vi får ut bruddstykker av informasjon fra nordområdene, men har fremdeles ikke full oversikt over situasjonen når det gjelder utdanning. Vi er svært bekymret for at barn ikke får den skolegangen de har rett på i nord. Samtidig mangles nødvendig finansiering til utdanning i hele landet. Skolene i sør møter også store utfordringer med titusenvis av nye elever nordfra, sier Søren Pedersen, leder for nødhjelp i Redd Barna.

Ødelagte skoler

Foto: Redd Barna
Med en skole å gå til er barna mindre utsatt. Søren Pedersen, leder for nødhjelp i Redd Barna, forteller om en kompleks situasjon i Mali. Han frykter at mangelen på skole kan øke rekrutteringen til bevæpnede grupper.

Redd Barna melder om at utdanning er gjort utilgjengelig for flesteparten av skolebarna i de okkuperte nordområdene. Redd Barna er tilstede i Sør-Mali som del av FNs gruppe for koordinering av utdanning i krisesituasjoner. De gjennomfører nå undersøkelser for å kartlegge situasjonen.

Fra nord fortelles om vandaliserte og ødelagte skoler, lærere som har flyktet til sør-områdene og områder der skolene er okkupert av væpnede grupper. Redd Barna har tidligere meldt om flommer som har skadet 290 skoler over hele landet. Dette alene påvirker 68 000 barn.

Nødvendig utdanning

- Krisen i Mali kan bli kronisk og langvarig, mener Pedersen. Likevel er det vanskelig å få økonomisk støtte. - Det er svært viktig at giverne forstår hvor viktig utdanning vil bli i denne pågående krisen. Utdanning er nødvendig for å opprettholde vitale sosiale og økonomiske funksjoner i barnas dagligliv, sier han.

Redd Barna beregner at rundt 20 prosent av 300 000 elever har flyktet fra de okkuperte områdene. De gjenværende 240 000 har liten eller ingen adgang til utdanning, og risikerer rekruttering til væpnede grupper. Menneskerettighetsforkjempere i området melder om islamistiske grupper som rekrutterer barn helt ned til 12-års alder, og FN anslår at minst 175 barn ble rekruttert mellom april og juni i år, et tall mange mener er for lavt.

Foto: Redd Barna/Katie Seaborne
Hamadou og Chuickne har flyktet fra konfliktene nord i Mali. De fikk nye skolesaker av Redd Barna tidligere i år, men situasjonen er fremdeles vanskelig.

Bestemt på å fortsette

Med en skole å gå på er barna mindre utsatt, mener Redd Barna. Skolene i nord som fortsatt er åpne, møter likevel store utfordringer. Lærere og lokale organisasjoner forteller om innføring av egne sharia-lover, som har gjort fag som filosofi og biologi ulovlig. Jenter og gutter splittes, og noen skoler får kun undervise på arabisk – et språk svært få av elevene snakker.

Likevel er både studenter og lærere fast bestemt på å fortsette kampen for utdanning.