Foto: Redd Barna/Louise Dyring
Sierra Leone innførte i 2010 reformer som eliminerte brukerbetaling for gravide, mødre og små barn. Erfaringen på dette feltet var tydelig, når brukerbetalingen fjernes, øker bruken av helsetjenester på en måte som gir raske positive utslag for barn- og mødres overlevelse. På debatten kan du få høre mer om hva vi kan lære av Sierra Leone.

Om litt under 1000 dager skal FNs tusenårsmål være oppnådd. På like mange dager skal verdenssamfunnet enes om et nytt rammeverk for utvikling. Debatten om nye tusenårsmål er allerede godt på vei blant politikere, akademikere og det sivile samfunn. Tusenårsmålene må erstattes av nye og ambisiøse mål som makter å ta innover seg nye globale utfordringer.

I september lanserte Redd Barna debattserien ”Into the Future – the Next Generation Development Goals” , for å skape debatt om de nye tusenårsmålene. 23. oktober inviterer Redd Barna til debatten "Can free health care for all be realized after 2015?".

De fattigste menneskene i verden har ofte ikke en helsearbeider innen rekkevidde, og de som har det må betale når de oppsøker helsehjelp – såkalt brukerbetaling. Dette er dypt urettferdig fordi det fører til mange unødige dødsfall og bringer individer og familier ut i enda dypere sirkler av sykdom og fattigdom.

Sierra Leone innførte i 2010 reformer som eliminerte brukerbetaling for gravide, mødre og små barn. Erfaringen på dette feltet var tydelig, når brukerbetalingen fjernes, øker bruken av helsetjenester på en måte som gir raske positive utslag for barn- og mødres overlevelse.

Redd Barna er så heldige å ha fått Dr. Daoh, Chief Medical Officer of the Ministry of Health and Sanitation in Sierra Leone, til å holde et innlegg.

Les mer om Dr. Daoh her >

Redd Barna inviterer debattserien ”Into the Future – the Next Generation Development Goals” rundt temaer som like rettigheter og rettferdig fordeling, mellominntektslands rolle i utvikling og oppnåelse av nye utviklingsmål og ansvarlighet knyttet til måloppnåelse.

Debattserien består av fire ulike lunsjdebatter, en hver måned i tidsrommet august til november. Alle debattene vil foregå på engelsk.

Hvordan melder jeg med på helsedebatten?

Tid: 12.00-13.00
Sted: Oslo Kongressenter
Kontakt: kim.loraas@reddbarna.no
Paneldeltakere: Gry Larsen, statssekretær for utenriksminister Espen Barth Eide og Dr. Daoh, Chief Medical Officer of the Ministry of Health and Sanitation in Sierra Leone
Moderator: Tove R. Wang, generalsekretær i Redd Barna

Meld deg på helsedebatten her >