Foto: REUTERS fra AlertNet
Ukjente bevæpnede menn kidnappet en av Redd Barnas ansatte i Somalia sent i går kveld.

Redd Barna bekrefter at ukjente bevæpnede menn kidnappet en av Redd Barnas ansatte i Adodo, som ligger i Somalia nær den etiopiske grensen, sent i går kveld. Redd Barna arbeidet med å se på mulighetene for å starte opp et humanitært program for å hjelpe underernærte barn og deres familier i området.

Redd Barna er svært bekymret for hvordan det står til med de to som er kidnappet og ber de som har tatt dem til fange om å løslate dem straks.

Sent torsdag kveld brøt tungt væpnede menn seg inn i leiren til Redd Barna i Somalia og tok sikkerhetsrådgiveren og hans somaliske mellommann med seg, forteller en hjelpearbeider som vil være anonym til nyhetsbyrået Reuters.

Bakgrunnen for kidnappingen er foreløpig ikke kjent. For Redd Barna er det hele tiden en utfordring å ivareta sikkerheten til sine egne ansatte.

Redd Barna følger saken og kommer tilbake med mer informasjon.

Ett av de fattigste landene i verden

Somalia er ett av de fattigste landene i verden, med konflikt båre sør og midt i landet. Somalia har vært i kontinuerlig borgerkrig siden 1991. Landet er nå så splittet at det egentlig bare er de ytre landegrensene som gjør Somalia til en enhet. Stadig rivalisering mellom ulike klaner er hovedårsaken til de langvarige konfliktene.

Rundt 20 prosent av barna er underernærte, og mange av barna dør av sykdommer som lett kan forebygges, slik som malaria og diare. Det har ikke vært en effektiv regjering i Somalia de siste 19 årene.

Redd Barna har arbeidet i Somalia i 40 år og driver program innen helse, utdanning og mat for barn og deres familier.  

Somalia og USA er de to eneste landene som ikke har ratifisert barnekonvensjonen.
 Barnekonvensjonen gir rettigheter til hvert enkelt barn. Barnekonvensjonen står over norsk lov. Det betyr at i de tilfellene der norsk lov beskytter barn dårligere enn barnekonvensjonen, er det barnekonvensjonen som gjelder.