Foto: Redd Barna/Rebecca Jafari
Hensikten med dugnadene er å bygge bro mellom de som bor på mottak og deres lokalsamfunn, og at de sammen kan gjøre omgivelsene litt hyggeligere for barna som tilbringer deler av barndommen sin på asylmottak.

- En dugnad er en unik mulighet til å skape positive og felles opplevelser, som igjen kan være grobunn for mer forståelse, samarbeid og gjensidig glede i lokalsamfunnet, sier leder for Redd Barnas Norgesprogram Janne Raanes.

Hensikten med dugnadene er å bygge bro mellom de som bor på mottak og deres lokalsamfunn, og at de sammen kan gjøre omgivelsene litt hyggeligere for barna som tilbringer deler av barndommen sin på asylmottak.

Lokalt samarbeid

Startskuddet for dugnadene går i Hordaland i dag. Der er det mottaket i Bømlo kommune som skal pusses opp. Lekeplassen skal males og ungdomsrommet skal bedres. Samtidig er det aktiviteter og mat for dugnadsdeltakerne. Dugnadene er et samarbeid med asylmottak, lokalt næringsliv som stiller med utstyr og frivillige i Redd Barna.

 

Foto: Redd Barna
Dugnadene er et samarbeid mellom lokalmiljøet og Redd Barna. Det lokale næringslivet, skoler og lokale organisasjoner er blant dem stiller opp.

- Vi oppfordrer alle i lokalmiljøet til å delta på det som kanskje er årets viktigste dugnad. Sett av noen timer, bli kjent med tilværelsen for barn som bor på mottak og bli en begivenhet rikere, sier Raanes.

Det er ikke bare hardt arbeid, maling og oppussing som skal prege dugnadene. I På Sandmoen mottak i Trondheim er det satt opp en liten lavoby hvor det blant annet skal være eventyrstund for barna og andre aktiviteter. I Harstad skal det være gatefest i tillegg til dugnad og i Fredrikstad stiller elever fra Fredrikstad videregående skole opp med kreativt design for å få kvinnerommet til å se bedre ut. Les mer om de ulike dugnadene her >

Først og fremst barn

Det bor 4000 barn på norske asylmottak. En annerledes dugnad er en del av Redd Barnas kampanje ”Først og fremst barn” – en kampanje som har som mål å øke forståelsen for som søker asyl i Norge. Med kampanjen vil Redd Barna sette fokus på at barn på som kommer til Norge for å søke asyl først og fremst er barn med samme rettigheter som andre barn.

- Vi har i mange år jobbet for at barn som søker asyl i Norge skal ha de samme rettighetene som alle andre barn her i landet. Dette er en viktig og prioritert oppgave for oss. Som en rettighetsbasert organisasjon ønsker Redd Barna å virkeliggjøre disse barnas rettigheter ved å jobbe aktivt for at myndighetene skal gi barna en rettssikker behandling av sin asylsøknad og sikre omsorgstilbud og tilfredsstillende livskvalitet for alle barn, sier Janne Raanes.

Finn ut om det er dugnad i ditt lokalmiljø her >
Les mer om "Først og fremst barn"-kampanjen her >