Foto: Philip Crabtree / Redd Barna
Det er et stort press på lokalsamfunn, både i og utenfor Syria, når tusenvis av mennesker er på flukt. Her fra Redd Barnas barnevennlig område nord i Jordan, der syriske flyktningebarn møtes.

En ny rapport viser at 1,5 millioner mennesker er på flukt i Syria. Mange har øyeblikkelig behov for mat vann og helsetjenester, samtidig som tilgangen til humanitær hjelp er svært begrenset.

– Vi frykter at flyktningene i Syria blir glemt og oversett. Volden og restriksjonene på humanitær tilgang setter tusenvis av mennesker i fare, spesielt gravide, barn og eldre. De har ikke tilgang til livsnødvendige tjenester og mange har heller ikke nok å spise eller drikke. Vi ber om at organisasjonene straks får tilgang til Syria for å kunne gi dem hjelpen de sårt trenger, sier Søren Pedersen, nødhjelpssjef i Redd Barna.

Redd Barna, Flyktninghjelpen, Gro Harlem Brundtland og flere andre organisasjoner har sendt et brev til Lakhdar Brahimi, FNs og Den arabiske ligas nye spesialutsending for Syria. I brevet krever organisasjonene at de straks får humanitær tilgang til Syria og ber om økte finansielle midler for å bedre situasjonen for menneskene som har flyktet fra hjemmene sine.                 

Kapasiteten er sprengt

– Det er ti ganger så mange internt fordrevne i Syria, som det er syriske flyktninger i nabolandene. De får ikke hjelpen de sårt trenger på grunn av mangel på tilgang. Mange av de internt fordrevne blir tatt vare på av folk i lokalsamfunnet, men det stadig økende antall flyktninger har gjort at kapasiteten deres er sprengt, sier Pedersen.

Foto: Philip Crabtree / Redd Barna
Tove R. Wang møtte barn og mødre fra Syria da hun besøkte nord-Jordan tidligere i år. Redd Barna er blant de organisasjonen som ber om tilgang til å jobbe inne i Syria.

Det er beregnet at 2,5 millioner mennesker vil trenge humanitær hjelp i Syria de neste tre til seks månedene. Situasjonen har medført at hundretusener av mennesker bor under farlige forhold i offentlige bygninger som skoler, universiteter, moskeer og kirker.

– Det store antall internt fordrevne gjør at det blir ekstra vanskelig for lokalbefolkningen. Det er vanskelig å finne arbeid. Jordbruket har blitt hardt rammet av krigen, som igjen fører til en begynnende matkrise. Vannmangel er også et alvorlig problem for mange, sier Pedersen.

Organisasjonene ber om at FN minner alle partene i konflikten om at de har et lovpålagt ansvar om å hindre at mennesker flykter fra hjemmene sine. Dersom dette ikke er mulig, må de uansett sikre menneskene beskyttelse og humanitær hjelp.

Redd Barna jobber med syriske flyktninger som kommer over grensen til Libanon, Jordan og Irak. Igjen og igjen ser vi at familier som tvinges til å flykte fra hjemmene sine ofte blir splittet opp under flukten.