Foto: KB Nøsterud
Veal Bampung Primary School is the last school before the jungle close. Here, the children get education with simple tools. Keo Sarath from Redd Barna teach the children.

Her dokumenteres hvordan bistand til utdanning forsømmes i de pågående krisene i Øst Afrika og Sahel-området. Det er estimert at 8,5 millioner ikke går på skolen i Burkina Faso, Mali, Mauritania, Niger, Somalia, Etiopia, og Kenya.

- Barn som vokser opp i slike kriser blir mangedobbelt rammet. De risikerer sult og feilernæring, og mange drives på flukt. I tillegg mister de den muligheten til en bedre framtid som skolegang representerer, sier Redd Barnas generalsekretær Tove Wang.

Hun mener at skole og førskoletilbud kan støtte opp om annen nødhjelp effektivt

- Et tilbud med integrert helsetjeneste og ernæring er viktig fordi det er rettet mot de yngste og mest sårbare. Skolen kan også bidra med kunnskaper om kriseforebygging og håndtering, og fungere som overlevelsesarena.

Wang viser til at mange områder er sårbare for gjentatte kriser og naturkatastrofer. Konsekvensene er store, hvis det ikke lykkes det internasjonale samfunn å inkludere skole og utdanning i krisesituasjoner. Jo lenger barn er ute av skolen, desto større er sjansen for at de aldri kommer tilbake.

- De fleste kriser vet vi om lang tid i forveien. Det er derfor fullt mulig å planlegge en humanitær respons som inkluderer utdanning - før katastrofen har utartet seg. Her kan både myndigheter og sivilsamfunn bli bedre, mener Wang.

Last ned rapporten ”A Creeping Crisis” her