Foto: REUTERS/Romeo Ranoco fra AlertNet
Et barn vader gjennom flomvannet i byen Calumpit nord for Filippinenes hovedstad Manila.

Barna som er rammet av flommen på Filippinene har liten tilgang til de helsetjenestene de så sårt trenger. Ifølge filippinske myndigheter er rundt 1,8 millioner barn rammet av flommen.

– Vi kan ikke med sikkerhet si hvor mange som ikke har tilgang til helsetjenester. Men våre erfaringer fra evakueringssentrene i de rammede områdene viser at mange foreldre er bekymret fordi barna deres ikke har tilgang til medisiner for forkjølelse, feber, diaré og utslett, sier Redd Barnas landdirektør på Filippinene Anna Lindenfors.

I Calooncan by, hvor Redd Barna har delt ut hygieniske artikler som såpe, sjampo og andre toalettsaker, forteller familier om at det er lite hjelp å få til syke barn.

Foto: Redd Barna
Redd Barna er godt i gang med nødhjelpen etter flommen på Filippinene. Så langt har 2300 familier fått utdelt pakker med hygieniske artikler, sovematter, myggnett, vannkanner og annet de trenger etter å ha flyktet fra hjemmene sine.

Lite medisiner

– Mannen min har meslinger. Det samme har de eldste barna mine, sier Anafe Sinogbuhan (32) mens hun holder sin ett år gamle datter Tea May.

Hun forteller at en lege fra departementet for sosial velferd og utvikling har vært innom evakueringssenteret der familien bor, men at han ikke hadde nok medisiner til å hjelpe alle som trengte det.

Godt i gang med nødhjelpen

For å hjelpe de flomrammede familiene med å takle krisen, har Redd Barna delt ut pakker med nødhjelp som sto parat på lager i påvente av en naturkatastrofe. Så langt har vi delt ut sovematter, myggnett, vannkanner og hygieniske artikler som såper, sjampo og andre toalettartikler til 2300 familier.

Vi er også i ferd med å starte opp mobile helseklinikker og trygge lekeområder for barna, i tillegg til mer langsiktige oppryddingsprosjekter og programmer for å hjelpe folk i gang igjen med inntektsgivende arbeid.

– Vi vet at sykdommer sprer seg raskt mellom barn fordi de har nærkontakt med andre barn når de leker sammen. I tillegg har de svakere immunsystemer enn voksne. Også mangler de kunnskaper om hvor viktig det er med god hygiene, sier Anna Lindenfors.

Foto: REUTERS/Department of Natural Defense fra AlertNet
Store byområder står fremdeles under vann. Dette bildet viser Bucalan sett fra luften.

Farlig kombinasjon

Hun understreker at det er et akutt behov for flere helsearbeidere og medisiner hvis man skal forhindre at flere barn blir syke.

– Gapet i helsetilbudet i kombinasjon med dårlige sanitærforhold, mangel på rent vann og overfylte evakueringssentre er definitivt en farlig kombinasjon, sier Anna Lindenfors.

Redd Barna har jobbet på Filippinene siden 1981. I 2009 drev vi en stor nødhjelpsoperasjon for å hjelpe de som ble rammet av tyfonen Ketsana, og senest i fjor ga vi nødhjelp etter tyfonen Washi.