Foto: Redd Barna/ Suzanne Lee
I mange utviklingsland har ikke jenter tilgang til familieplanlegging. Hadde de hatt tilstrekklig tilgang til prevensjon, helsearbeidere og helsetjenester kunne mange liv vært reddet.

Redd Barnas nye rapport Every Woman’s Right: How family planning saves children’s lives  handler om farene når unge jenter blir gravide. Infeksjon, sykdom eller komplikasjoner i forbindelse med graviditet og fødsel tar livet av flere tenåringer enn noen annen dødsårsak i verden. Familieplanlegging kan redde livene til både de unge mødrene og barna deres.

- På toppmøtet bør Norge forplikte seg til å styrke kvinners tilgang til et helsevesen der helsearbeidere og familieplanlegging er en integrert del, sier Lina Hegna, Redd Barnas leder for informasjon og politikk.

I mange utviklingsland har ikke jenter tilgang til familieplanlegging. Unge jenter og deres barn dør unødig. Hadde de hatt tilstrekklig tilgang til prevensjon, helsearbeidere og helsetjenester kunne deres liv vært reddet.

Foto: Redd Barna/ Suzanne Lee
Laxmi (22) fra Nepal ble giftet bort til en 11 år gammel gutt da hun var ni år gammel. I dag har de to sønner på ti og fire år. I landsbyen til Laxmi har de hatt en frivillig helsearbeider de siste årene. Helsearbeideren har introdusert familieplanlegging, prevensjon og annen viktig informasjon til vordene mødre. Dette har ført til langt færre dødsfall blant mødre og deres nyfødte.

Høy risiko for yngre mødre

Redd Barnas rapport viser at jenter under 15 år har fem ganger så høy risiko for år å dø i løpet av graviditeten enn jenter som er 20 år eller eldre. I mange land er det vanlig at jenter giftes bort i ung alder. Det forventes at de raskt skal bli gravide, dette til tross for at kroppen ikke er ferdig utviklet. Samtidig er de nyfødte barna til de unge mødrene svært utsatt. Barn som er født av tenåringer har mindre sjanse for å overleve enn barn av voksne mødre.

- Det at barn føder barn er en unødvendig global skandale. Mange jenter dør eller blir ødelagt for resten av livet fordi deres egne kropper ikke tåler påkjenningene, sier Hegna. Rapporten viser at 10 millioner jenter under 18 år blir giftet bort hvert år. Det vil si mer enn 25.000 hver dag.

Livsviktig med familieplanlegging

Rapporten viser hvor avgjørende det er at jenter får tilgang til familieplanlegging. Prevensjonsmidler må bli billigere og være mer tilgjengelig. Rapporten framhever i tillegg viktigheten av å arbeide bredt for å bedre kvinners stilling gjennom utdanning, lovendringer og deltakelse i arbeidslivet.

- Norge kan med sin sterke likestillingstradisjon spille en viktig rolle på toppmøtet i London. De kan fremme jenters og kvinners rettigheter slik at jenter kan få bestemmelsesrett over sitt eget liv og sin kropp, og delta i samfunnet på lik linje som menn, avslutter Hegna.

Les mer om Redd Barnas arbeid mot barne- og mødredødelighet her

Foto: Redd Barna/ Jane Hahn
Globalt mangler det 3.5 millioner helsearbeidere. Tilgang til en helsearbeidere fører som regel med seg et tilbud om familieplanlegging. Flere tilgjengelig helsearbeidere i lokalmiljøene, kunne reddet mange liv.