Foto: REUTERS/Faisal Mahmood fra AlertNet
En mann hjelper en kvinne ut av helikopteret som har evakuert henen fra Kalam i Swat-dalen. Så langt er 1300 personer meldt omkommet, men dødstallene kan stige ettersom myndighetene får bedre oversikt over naturkatastrofen.

Redd Barna mobiliserer nå nødhjelpseksperter og alt vi har av tilgjengelig nødhjelpsmateriell for å hjelpe familier som har mistet hjemmene sine i flommen og det usedvanlig harde monsunregnet som rammer Pakistan. 300 millimeter regn har falt på elleve dager, og det er ny nedbørsrekord.

Så langt har mer enn 1300 mennesker omkommet i det voldsomme regnet. Nå er flomvannet i ferd med å synke, så først nå begynner myndighetene å se hvor alvorlig situasjonen er. Særlig Swat-dalen og distriktene Shangla og Tank er hardt rammet. Der har flomvannet feid av gårde hundrevis av jordhytter. Vannmassene har også ødelagt mange tusen hektar dyrket mark og dusinvis av regjeringsbygninger, lokale forretninger og skoler ifølge lokalmyndighetene i Khyber Pakhtunkhwa.

Nødhjelpen er i gang

- Den eneste helsestasjonen i Madyan er totalt ødelagt av flommen. Det samme er fem barneskoler, en ungdomsskole og en videregående skole. Det eneste som er igjen av disse bygningene er noen rester av veggene som står omgitt av det fossende vannet i elven SWAT, forteller Redd Barnas rapporteringsansvarlige i Pakistan, som av sikkerhetshensyn må være anonym.     

Redd Barna er nå i gang med å dele ut presenninger som kan brukes som telt, husholdningsartikler og hygieniske produkter til de 1000 første familiene. Etter forespørsel fra Pakistans helsedepartement og Verdens helseorganisasjon har Redd Barna også sendt ut omreisende helseteam og ambulanser for å gi medisinsk krisehjelp i de hardest rammede områdene.