Fredag la justisminister Grete Faremo frem regjeringens nye stortingsmelding ”Barn på flukt”.

– Millioner av barn har reist fra hjemlandet med familien og mange tusen har reist alene, enten på flukt eller i søken etter et bedre liv. Noen når frem til Europas asylsystemer, mens et ukjent antall blir sittende fast i uverdige levekår eller mister livet underveis. Dette viser omfanget og alvoret i arbeidet med barn på flukt, sier Faremo om meldingen.

Flere organisasjoner, deriblant Redd Barna, er ikke fornøyd med meldingens innhold.

Redd Barna er kritisk

– Regjeringen hadde muligheten til å skape god politikk for mer enn 4000 barn som bor alene eller med sine familier på mottak i Norge. De kunne tatt et barnerettighetsperspektiv – slik vi er forpliktet til gjennom barnekonvensjonen – og vist hva ”best for barn” virkelig betyr. I altfor stor grad preges denne meldingen av tiltak som fremmer retur og ønsket om å forhindre at barn søker asyl i Norge. Redd Barna er svært kritiske til at regjeringen opprettholder planene om omsorgssenter i Afghanistan og viderefører den inhumane ordningen med begrensede oppholdstillatelser for enslige mindreårige asylsøkere, sier Tove R. Wang, Redd Barnas generalsekretær.

Ordningen om begrensende oppholdstillatelser for enslige mindreårige er primært et innstramningstiltak som ikke ivaretar barnets beste. Redd Barna har fulgt med på situasjonen for disse barna og har dokumentasjon på at denne ordningen ikke ivaretar barns behov.

Må fokusere på barnets beste

Disse barna er i en svært vanskelig livssituasjon som gjør at de ikke er mottakelige for utdanning eller returmotiverende tiltak som utlendingsmyndighetene legger opp til. Når det gjelder retursenter i Kabul har Norge fått kritikk fra FNs barnekomite. Det er ikke til barnets beste og heller ikke en god langsiktig løsning å returnere barn til et land som er preget av krig og konflikt. 

Redd Barna mener den nye Stortingsmeldingen innebærer lite nytt og er å anse som en gjennomgang av dagens praksis. Barn på flukt har særlig behov for å bli møtt med omsorg, ivaretakelse og trenger beskyttelse.

Det er få barn i Norge som i større grad trenger det vernet FNs barnekonvensjon gir dem. Det er ikke disse behovene som gjennomsyrer politikken i denne meldingen mener Redd Barna.

Redd Barna ser frem til Stortingets behandling av meldingen og en kunnskapsbasert debatt som preges av en solid forståelse av innholdet i barnekonvensjonen, med særlig fokus på prinsippet om barnets rett til å bli hørt og barnets beste.