Foto: Redd Barna/Luca Kleve-Ruud
Med støtte fra Usbl har Redd Barna mulighet til å sikre skolegang for enda flere barn. Skole gir ikke bare barna beskyttelse, men også kunnskapene til å unngå fattigdom, holde seg friske og få håp for fremtiden.

- Usbl sin sosiale sponsing samles med dette i ett tydelig og kraftfullt samarbeid for å styrke Redd Barnas innsats for utdanning verden over, forteller direktør for marked og forretningsutvikling i Usbl, Sverre Hope.

Usbl er Norges nest største boligbyggelag. De har flere kontorer i østlandsområdet og skaper verdier ved å bygge og forvalte boliger. I tillegg bistår Usbl boligselskaper med økonomisk, teknisk og juridisk rådgivning. Selskapet har fra 2012 inngått et langsiktig samarbeid med Redd Barna der støtten er øremerket utdanningsprosjekter.

Utdanning redder liv

Alle barn har rett til utdanning. Likevel får ikke 67 millioner barn den skolegangen de har krav på. Rundt halvparten av disse barna bor i land rammet av krig og konflikt. Skolegang kan bidra til å normalisere og trygge hverdagen i en krisesituasjon, og kan gi håp og muligheter for en bedre fremtid.

Ved å støtte Redd Barnas utdanningsarbeid, bidrar Usbl til å gi barn beskyttelse, kunnskap til å unngå fattigdom, holde seg friske og få håp for fremtiden. Hope er fornøyd med at Usbl på denne måten knyttes til et særdeles samfunnsnytting formål med globalt perspektiv.

I første omgang har det blitt inngått en forpliktende avtale mellom Redd Barna og Usbl over tre år, men Hope åpner for et utvidet samarbeid allerede neste år, dersom samarbeidet viser seg vellykket. 

Les mer om Usbl her >