200 000 syrere er på flukt i eget land, oppgir FN, og mange tusen har flyktet til nabolandene Libanon, Tyrkia og Jordan. Denne uken har kampene fortsatt mellom regjeringshæren og opprørssoldater. Fredsplanen som er foreslått av Kofi Annan overholdes ikke og volden fortsetter med uforminsket styrke. Stadig flere mennesker flykter over grensene.

På grunn av situasjonen inne i Syria har Redd Barna krevd å få komme inn i landet for å dele ut nødhjelp og gi beskyttelse og oppfølging til barn som desperat trenger psykososial støtte.

– Om vi kommer inn i Syria, kommer det til å være i godt samarbeid med våre lokale partnere i Jordan, sier Redd Barnas generalsekretær Tove R. Wang.

Krever humanitær tilgang

Foto: Redd Barna/Philip Crabtree
– Kvinnene forteller at mennene er enten døde eller fortsatt i Syria, der de deltar i kampene. Deres barn forteller helt uoppfordret om ting de har sett som ikke noen barn skal behøve å se, sier Tove R. Wang.

Det såkalte ”humanitære vinduet” har imidlertid ikke åpnet seg ennå. I mellomtiden er Redd Barna i full gang med å planlegge logistikken og innkjøp av nødhjelp som er nødvendig å ta med seg inn. Vårt mål vil være å nå 30 000 syrere med forskjellige utstyrspakker som brukes i nødhjelpsammenheng. Det handler om utdanning, helse, beskyttelse og vann- og sanitærsystemer.

– Som alle skjønner er dette en svært komplisert krise. Samtidig ser vi at behovene inne i Syria er enorme, og det kunne jeg selv høre i møte med syriske kvinner og barn i Jordan tidligere denne uken, sier Wang.

I samarbeid med lokale partnere driver Redd Barna en rekke sentre for barn og unge og mødrene deres i byene Ramtha og Mafraq. Mange av barna har sterkt behov for psykososial støtte.

Hjerteskjærende opplevelser

Foto: Redd Barna/Alessio Romenzi
Livet er tøft for mange av barna som fremdeles er i Syria. Denne gutten har stått i kø for å kjøpe brød til familien i Al Qsair i Syria.

– De forteller hjerteskjærende historier om hva de har opplevd inne i Syria og hvor vanskelig det har vært for dem å krysse grensen og komme inn hit. Mange av dem har sett sine nære bli drept, og det de sier er at soldatene ofte kommer inn i hjemmene deres og dreper slektninger og barn inne i husene deres, forteller hun.

Jordanske myndigheter har ikke ønsket å stenge grensen til Syria. Historisk sett har det vært mye handel over grensen og mange familier har slektninger på begge sider.

– Her bor kvinnene og barna integrert i de lokale samfunnene. Mange har fortsatt mennene sine inn i Syria og mange er blitt enker og sett mannen sin bli drept. Det de er bekymret for nå er barna sine, sier Wang.

I mars krevde Redd Barna gjennom en underskriftskampanje en stans i volden i Syria.

– Det kravet må gjentas når man ser hvordan situasjonen har utviklet seg. Volden i Syria må stanse nå, og Redd Barna og andre humanitære organisasjoner må få slippe inn og tilby assistanse til de tusener som trenger det, sier Tove R. Wang.