- Selv om det er en del fokus på barne- og mødredødelighet i dag, overses altfor ofte nyfødte, som utgjør 41 prosent av alle barn som dør før de fyller 5 år. Nyfødte er knapt synlig på den globale helseagendaen og denne studien viser de tragiske resultatene av denne ignoransen, sier Redd Barnas generalsekretær Tove R Wang.

Med den marginale fremgangen vi har sett de senere år vil det ta 155 år før afrikanske nyfødte har like stor sjanse for å overleve som nyfødte i høyinntekstsland.

Foto: Redd Barna/ Mats Lignell
I Afghanistan utdanner Redd Barna jordmødre som kan sørge for å redde flere barn og mødre. I dag føder over 80 prosent av mødre i Afghanistan uten kyndig hjelp.

Norge på delt 13 plass

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.
viser at mens nyfødte dødsfall har gått ned fra 4,6 millioner i 1990, til 3,3 millioner i 2009, så er det i dag en større andel av nyfødtdødedelighet blant barn under 5 år. I 1990 var 37 prosent av dødsfallene av barn under fem år nyfødte. I dag er tallet 41 prosent.

I 1990 døde fire nyfødte per 1000 fødte i Norge, mens det i 2009 var halvert til 2,1. Tross denne utviklingen ligger Norge på delt 13 plass sammen med Spania i verdenssammenheng. San Marino topper listen, mens man finner Afghanistan i bunn.  Nyfødte i Afghanistan har minst sjanse til å overleve. India har det største antallet nyfødte som dør; 900 000 årlig. Studien viser også at nyfødte i USA har større sjanser for å dø enn i 40 andre land. 19 000 nyfødte dør i USA hvert år. Det er i alt fem folkerike land som står for over halvparten av alle dødsfall blant nyfødte; India, Nigeria, Pakistan, Kina og DR Kongo.

Foto: Redd Barna/ Eduardo Martino
Den globale helsearbeiderkrisen er den viktigste faktoren som bidrar til høye mødre- og barnedødelighetstall. De alle fleste av de 3,3 millioner nyfødte som dør hvert år kunne vært reddet hvis flere jordmødre og lokale helsearbeidere ble utdannet og rettferdig distribuert.

Helsearbeider innen rekkevidde

Verdens helseorganisasjon (WHO) har beregnet at det mangler 3,5 millioner helsearbeidere i verden i dag.  Å løse helsearbeidermangelen er nøkkelen til å redusere dødeligheten blant nyfødte. Det er i hovedsak tre årsaker til dødsfall blant nyfødte; for tidlig fødsel, alvorlige infeksjoner og asfyksi; en kvelningstilstand hos barnet som følge av utilstrekkelig oksygentilførsel.

- Mange land trenger desperat flere lokale helsearbeidere som kan lære bort enkle livreddende praksiser. Den globale helsearbeiderkrisen er den viktigste faktoren som bidrar til høye mødre- og barnedødelighetstall. De alle fleste av de 3,3 millioner nyfødte som dør hvert år kunne vært reddet hvis flere jordmødre og lokale helsearbeidere ble utdannet og rettferdig distribuert, avslutter Tove R. Wang.

Wang oppfordrer norske politikere til å gå foran i en global dugnad for å styrke satsningen på helsearbeidere og tilgang til gratis helsetjenester for gravide, mødre og barn. Redd Barna, i samarbeid med Den norske Legeforeningen, Norsk Sykepleierforbund, Den norske jordmorforening, Yngre Legers Forening, Care, Kirkens Nødhjelp og PRESS, krever nå 1 ekstra milliard over bistandsbudsjettet til global helse, med fokus på flere helsearbeidere og å sikre tilgang til grunnleggende helsetjenester for kvinner og barn.

Les mer om kampen mot barnedødelighet her