Foto: Redd Barna
FNs generalsekretær Ban Ki-moon oppfordrer samtlige av verdens bedriftsledere til virkelig å ta til seg innholdet i dette rammeverket for å ivareta barns rettigheter i samfunnsansvaret.

Redd Barna, Unicef og FN Global Compact har i nært samarbeid med næringslivet utviklet retningslinjer som utfordrer og veileder bedrifter til hvordan de bedre kan integrere barns rettigheter i hele sin verdikjede.
                                                 
”Prinsipper for barn og næringslivets samfunnsansvar”, som er den norske betegnelsen for ”Children’s Rights and Business Principles”, består av ti grunnleggende prinsipper som skal veilede bedrifter til å utvise økt bevissthet og ansvar for barn. Prinsippene identifiserer områder gjennom hele verdikjeden der bedrifter bør forankre tilstrekkelig hensyn til barns vilkår og rettigheter, særlig knyttet til arbeidsforhold, markedstilnærming og samfunnspåvirkning.

Foto: Redd Barna
– Disse prinsippene er viktige når næringslivet skal ta sitt samfunnsansvar fordi vi for første gang kan presentere et rammeverk for hvordan dette ansvaret skal ivareta barns rettigheter, sier Redd Barnas generalsekretær Tove R. Wang.

Ti viktige prinsipper

– Disse prinsippene er viktige når næringslivet skal ta sitt samfunnsansvar fordi vi for første gang kan presentere et rammeverk for hvordan dette ansvaret skal ivareta barns rettigheter, sier Redd Barnas generalsekretær Tove R. Wang.

Prinsippene er blitt til gjennom en lang prosess med konsultasjoner i 20 land med bidrag fra bedrifter, myndigheter, organisasjoner, fagforeninger og ikke minst barn selv.

– Jeg oppfordrer samtlige av verdens bedriftsledere til virkelig å ta til seg innholdet i dette rammeverket. Når det gjelder barn må vi alle gjøre mer, sa FNs generalsekretær Ban Ki-moon i en uttalelse i forbindelse med den internasjonale lanseringen i London nylig.

Lanseres i dag

I dag deltar næringsminister Trond Giske på lanseringen i Oslo.

Prinsippene for barn og næringslivets samfunnsansvar bygger på den gjennomslagskraften næringslivet har på ulike områder og arenaer i samfunnet. De nye prinsippene om næringslivets samfunnsansvar utfordrer bedrifter til å evaluere og konkretisere egen virksomhet og de konsekvenser den har for barn. Gjennom å sikre at barns rettigheter ivaretas skal prinsippene inspirere til å fremme barns utvikling og forutsetninger.

Film om ”Prinsipper for barn og næringslivets samfunnsansvar”: