Foto: Redd Barna
Amming redder liv. Morsmelk gir barna den ernæringen de har behov for, og er med på å styrke barnas immunforsvar. Her venter en nybakt mor med babyen sin på time hos legene på sykehuset Ad-Din i Bangladeshs hovedstad Dhaka.

– Det er sjokkerende at så mange barn fortsatt dør av sykdommer som er lett å forebygge og kurere, sier Redd Barnas generalsekretær Tove R. Wang.

Diaré er vanligvis et tegn på infeksjon i tarmkanalen. Infeksjonen spres ofte gjennom infisert mat eller drikkevann, eller fra person til person som følge av dårlig hygiene eller sanitære forhold.

Mange av verdens fattigste land har ikke råd til verken vaksinasjonsprogram eller å sikre trygg mat og rent drikkevann for befolkningen sin. Familier mangler ofte kunnskap om helse, hygiene og ernæring. Underernæring øker risikoen for at barn dør av diaré.

– Amming redder liv

Brystmelk og gode hygieniske vaner kan i mange tilfeller forebygge utbrudd av sykdommen, og også redusere dødeligheten blant de som blir smittet.

– Amming redder liv. Morsmelk gir barna den ernæringen de har behov for, og er med på å styrke barnas immunforsvar, sier Wang.

Små barn blir svært fort uttørket av diaré. Kroppen tømmes for vann og salt. I tillegg til amming er en blanding av vann, salt og sukker en svært billig og effektiv behandlingsmetode. Sink kan også redusere varigheten av diaré med opptil 25 prosent. Ved akutte tilfeller av blodig diaré vil det være nødvendig med antibiotika.

Foto: Redd Barna
En slik saltoppløsning er en effektiv og billig medisin for barn som rammes av diaré.

– Kommunale helsearbeidere kan oppdage symptomene, gi behandling og følge opp pasientene, ofte uten å måtte sende barna til sykehus. Redd Barna jobber derfor for at flere barn og kvinner skal få tilgang til en helsearbeider der de bor, sier Wang.

Norge bør være foregangsland

Fokus på barns helse og ernæring vil kunne redde mange barns liv. Familier må gis nødvendig kunnskap for å forebygge diaré, og gratis helsetjenester må tilbys de som har behov for hjelp. Myndigheter i både rike og fattige land må vise vilje til å prioritere barn og kvinners helse både politisk og økonomisk.

– Norge ønsker å være et foregangsland for barn- og mødrehelse. Redd Barna, sammen med andre organisasjoner, ber derfor norske myndigheter om også å satse på utdanning av helsearbeidere og å bygge gode helsesystemer i utviklingsland. På lang sikt må vi sikre at også de fattigste landene får tilgang til gode helsetjenester, sier Tove R. Wang.

Gjennom kampanjen ”Alle som en” ber en rekke organisasjoner om at Norge bidrar med én ekstra bistandsmilliard til helse. Støtt kravet her >