Foto: Redd Barna/ Mai Simonsen
Redd Barnas internasjonale nødhjelpssjef Mike Penrose, Ingrid Fiskaa, Statssekretær i UD og leder i Human Rights Watch Europa, Jan Egeland, var innledere under debatten på mandag.

- Vi må forhindre at folk faller i det hele tatt, i stedet for bare å plukke dem opp etterpå. Det sa leder for internasjonale Redd Barnas humanitære arbeid, Mike Penrose, på en debatt om sultkatastrofer som Redd Barna arrangerte på mandag.

Spørsmålet som ble stilt var hvordan vi kan bryte den onde sirkelen der sultkatastrofer oppstår igjen og igjen. Statssekretær i UD, Ingrid Fiskaa, og leder i Human Rights Watch Europa, Jan Egeland, satt i panelet sammen med Penrose.

Bryte den onde sirkelen

Sultkatastrofen på Afrikas horn viste at verden sviktet, selv om alle visste at tørken kom til å sende millioner ut i sult. Hjelpen kom først da katastrofen var et faktum og oppmerksomheten for alvor ble rettet mot sultende familier som hadde mistet hele sitt livsgrunnlag. Nå når de samme faresignalene viser seg i Sahel i Vest-Afrika er spørsmålet hvordan verden skal løse problemet: Ved å sørge for mat bare i år, eller ved å gå inn på de underliggende årsakene til at Sahelregionen gang på gang går gjennom en matkrise som rammer millioner av mennesker og merker barna for livet?

- Forebygging redder liv, og er langt mer effektivt enn å gå inn når katastrofen er et faktum. På Afrikas horn så Norge faresignalene tidlig, men det var ikke før katastrofen nådde overskriftene av verden reagerte. I dag går vi inn med penger til Sahel på et tidligere stadium, og i tillegg følger vi med på Afrikas horn og Sør-Sudan, sa statssekretær Ingrid Fiskaa.

- Må reagere raskere

Foto: Redd Barna/ Mai Simonsen
Redd Barnas nødhjelssjef Mike Penrose hevdet at ved å vise til tidligere katastrofer kan man få flere til å forstå hvorfor det er så viktig å hindre katastrofen før den faktisk skjer.

Jan Egeland trakk fram at det i dag er mulig å forutsi naturkatastrofer med stor nøyaktighet, og at det internasjonale samfunn har blitt bedre på å forberede og respondere når det skjer noe.

- Det er i dag færre som dør i naturkatastrofer, men de redder kun livet og mister alt de har av levebrød. Det skandaløse som skjedde på Afrikas horn var at verden så blålyset blinke, vi visste at det ville skje, men reagerte for sent. I Sahel har vi nå sjansen til å forhindre at det utvikler seg til en katastrofe, sa Egeland.

- Forebygging er nøkkelen

Redd Barnas Mike Penrose pekte på sammenhengen mellom antall omkomne i naturkatastrofer og fattigdom. Jordskjelvet i Haiti tok 250 000 liv, i Chile døde 1000 mennesker, og på New Zealand var det rundt 200 døde.

- De tre jordskjelvene hadde omtrent samme styrke, men fikk helt ulike konsekvenser. Det viser at land har ulike forutsetninger for å være forberedt på katastrofer. Når vi jobber med forebygging kan det være vanskelig å vise effekten av dette, fordi det som skjer er at færre blir rammet. Ved å vise eksempler kan vi få flere til å forstå hvorfor det er så viktig å hindre katastrofen før den faktisk skjer, forklarte Penrose.