Foto: Redd Barna/Noriko Sato
Barna fra de tsunamirammede byene Ishinomaki, Rikuzentakata og Yamada overrekker gjenoppbyggingsplanene sine til Japans minister for gjenoppbygging Tatsuo Hirano.

Snart ett år etter at et massivt jordskjelv og påfølgende tsunami ødela store deler av kyststripen nordøst i landet bor fortsatt mer enn 300.000 japanere i midlertidige boliger. Mange av disse boligene er plassert i parker og på tidligere lekeplasser, noe som har begrenset barnas lekemuligheter.

Redd Barna i Japan har det siste året foretatt en undersøkelse blant hele 11.000 barn om hvordan tsunamien påvirket deres liv, og hvordan de har kommet seg etterpå. Barn var blant de hardest rammede ofre, ettersom mange mistet foreldre, venner og lærere og måtte se sine hjem og skoler bli smadret.

– Hør vår stemme!

Til tross for dette er barna ikke blitt spurt om hva de mener når lokale samfunn og byer, ja hele familiens nye liv, skal gjenoppbygges. Nesten ni av ti barn i Redd Barna-undersøkelsen ”Hør vår stemme” svarer at de gjerne vil bli spurt om gjenoppbyggingsprosessen.

Foto: Redd Barna/Annie Bodmer-Roy
Matsuoka Yuiga (12) svarer på spørsmål fra journalister etter sitt møte med Japans gjenoppbyggingsminister. – Jeg spurte ham om tidsplanen og budsjettet for gjenoppbyggingen. Jeg kan se at han tenker alvorlig på gjenoppbyggingsprosessen og hvordan han best kan drive den fremover.

Som en syvendeklassing sa det: ”Jeg vil at barns meninger og stemmer skal bli hørt, ikke bare at de voksne tar alle beslutningene.”

I undersøkelsen ble barna spurt hva de mest av alt ønsket å ta med i planene for gjenoppbygging. Nettopp plass til å leke med vennene var en av de viktigste sakene de trakk frem. Barn ønsker husker i parkene, ballplass til baseball – et veldig populært spill i Japan – og at ødelagte apparater ble reparert og tilrettelagt for yngre barn.

Må normalisere hverdagen

- Barns lek er viktig for at de skal kunne vende tilbake til en normal hverdag. Barn ble utsatt for en voldsom påkjenning etter jordskjelvet, tsunamien og frykten knyttet til det kjernefysiske anlegget i Fukushima. Barn trenger å få lov til å leke, gå på skole og finne tilbake til den trygge hverdagen. Det er dette de har gitt uttrykk for i undersøkelsen, sier Annie Bodmer-Roy i Redd Barna Japan.

Den 11 år gamle jenta Rioppe fra kystbyen Kamaishi forklarer det slik:
”Bare jeg kunne hatt en lekeplass, spesielt en som var trygg! Jeg vil ikke at det skal være skarpe ting der eller noe som kan gå i stykker. Jeg vil ikke ha betong. Med betong gjør det så vondt når vi faller.

Som en del av Redd Barnas femårsplan etter tsunamien er nettopp barns deltakelse viktig. Mange nye barneklubber er startet i byer og landsbyer som ble hardt rammet. De har laget sine egne planer og ønsker som er levert til lokale myndigheter. Denne helgen fikk representanter for barna reise til Tokyo og møte ministeren for gjenoppbygging, og legge sine planer frem for ham.

Foto: Redd Barna/Noriko Sato
Det var stor medieinteresse for møtet mellom barna og Japans minister for gjenoppbygging Tatsuo Hirano.