Foto: Redd BArna/Andrea Gjestvang
Redd Barna arbeider mot mobbing både på skolen og i den digitale verdenen.

Jens Stoltenberg og regjeringen går til kamp mot mobbing sammen med viktige skoleaktører i det nye Manifest mot mobbing. Der legger de vekt på å forebygge mobbing som foregår på internett og via mobilen. Kaja Hegg er Redd Barnas rådgiver for overgrep på internett, og er enig i at det trengs en innsats på området.

– Barn skal være ansvarlige på internett, og kunne bruke de mulighetene som finnes uten at det fører til at barn utsettes for ubehagelige opplevelser eller mobbing. Manifestet ansvarliggjør de sentrale aktørene innenfor barns skolehverdag, og det er veldig positivt. Digital kompetanse er et hovedmål i læreplanen, og nettvett er et sentralt mål – det handler om hvordan man omgås på nettet, sier hun.

Sammenheng mellom virtuell og virkelig verden

Hegg peker på at nettet og virtuelle verdener er viktige oppvekstarenaer for barn og unge i dag.

– Mobbing som foregår på nettet kan påvirke skolemiljøet. Mobbing kan kringkastes eller videresendes på sosiale nettverk, mobil og mail. Dette kan være vanskelig for voksne å oppdage. I tillegg kan opplevelse av anonymitet på nettet føre til at mange tør gå lengre i hva de sier til andre når kommentarene ikke er knyttet til navnet deres, sier hun.

Arbeid med nettvett handler i grunnen om å ansvarliggjøre barn om egne og andres grenser, respekt og ansvar. Redd Barna er opptatt av at arbeid mot digital mobbing må ses i sammenheng med det øvrige holdningsskapende arbeidet på skolen.

– Det viktigste er det grunnleggende arbeidet. Digital mobbing er et problem, men det er som regel mellom elever på samme skole eller som kjenner hverandre fra før. Barna bør kjenne til ansvar, grenser og respekt for andre. De samme reglene for hvordan vi er mot hverandre gjelder jo også på bak PC-skjermene eller via mobilen, sier Kaja Hegg.

Foto: Redd Barna/Andrea Gjestvang
Mobbing som foregår på nettet kan påvirke skolemiljøet. Mobbing kan kringkastes eller videresendes på sosiale nettverk, mobil og mail.

Trivsel på skolen

Gjennom "Ingen utenfor"-prosjektet jobber Redd Barna blant annet med trivsel og medvirkning på skoler. At elevene får delta i prosesser for å forbygge mobbing er viktig; ofte sitter de på kunnskap og erfaringer som kan gjøre forebyggingen effektiv.

– Når man jobber med forebygging på skolen, er det viktig med positivt engasjement og å ikke spille på frykt. Unge vil ikke kjenne seg helt igjen i situasjoner hvor digitale verktøy er noe farlig. Internett gir jo først og fremst fantastiske muligheter, det gjelder bare å ta noen forhåndsregler. Lærere bør spille på barn og unges egne erfaringer, og ha en positiv holdning til digitale verktøy og barns omgang med dem. Vær nysgjerring, og ikke døm. Da vil barna føle at de kan komme til deg hvis det skulle oppstå noe, oppfordrer Hegg.

Praktisk arbeid mot mobbing

Redd Barnas nettvettside finner barn, ungdom og voksne informasjon om nettvett, og også litt om nettmobbing. Lærere får tips til aktiviteter rundt trygg internettbruk til bruk i klasserommet, som går ut på aktiv medvirkning fra barn og unge selv. Eksempler på dette er at at klassen lage egne nettvettregler eller samarbeide om å kartlegge nettvaner. Oppgavene er tilpasset mellomtrinnet.

Redd Barnas og Forandringsfabrikkens prosjekt "Ingen utenfor" samarbeider med elever, lærere og foreldre på 30 norske skoler. Skolene arbeider med FNs barnekonvensjon og prioriterer arbeid med inkludering, solidaritet og elevmedvirkning. Metodene i prosjektet består av kreative og visuelle aktiviteter, og tar utgangspunkt i barnas erfaringer.