Foto: Redd Barna
Redd Barna krever at verdens ledere trapper opp innsatsen kraftig for å sikre barn lik og rettferdig tilgang på utdanning og helsetjenester. Redd Barnas leger i Pakistan arbeider på spreng med å hjelpe flomomfrene.

De åtte tusenårsmålene skal nås innen 2015, men det er ennå langt igjen. Svært mange organisasjoner, inkludert Redd Barna, mener at verdens toppledere ikke gjør nok for å innfri målene. 
 
I løpet av det tre dager lange toppmøtet i New York vil 66 000 barn dø av sykdommer som lungebetennelse, diaré, malaria og komplikasjoner i forbindelse med fødsler. 99 prosent av disse barna bor i utviklingsland. Hvert år dør 358 000 kvinner i forbindelse med fødselen.
 
– Dette er helt uakseptabelt. Redd Barna krever at alle stater må utvikle helsesystemer som fokuserer på gravide og barn og som sikrer tilgang for de fattigste og mest marginaliserte. Dette må prioriteres i nasjonale budsjetter i utviklingsland. Samtidig må rike land bidra til å finansiere utviklingen av gode helsesystemer i utviklingsland, sier generalsekretær i Redd Barna Tove R. Wang.

Foto: Redd Barna
Rike land må bidra til å finansiere utviklingen av gode helsesystemer i utviklingsland, sier generalsekretær i Redd Barna Tove R. Wang.

Verdenssamfunnet har hatt stor fremgang i arbeidet med å få ned fattigdommen og for å forbedre livet til millioner av mennesker. Men tusenårsmålet om barne- og mødredødeligheten er det som henger lengst etter forpliktelsene. Redd Barna-rapporten ”A fair chance at life: Why equity matters for child mortality”

viser at forskjellen i barnedødelighet mellom den rikeste og fattigste del av befolkningen øker i mange land.
 
– Redd Barna krever at verdens ledere trapper opp innsatsen kraftig for å sikre barn lik og rettferdig tilgang på utdanning og helsetjenester. Så langt har man i mange land plukket frukten som henger lavest på treet og hjulpet barn med bedre bakgrunn. Vi krever at verdens ledere sikrer et allment helse- og utdanningstilbud for alle, også for de fattigste og mest marginaliserte. Kun slik kan de gi alle barn en rettferdig sjanse i livet, sier Wang.

69 millioner barn uten skoletilbud

Helt nye tall fra UNESCO viser at fremgangen innen utdanningsmålet går alt for sakte. Tusenårsmål 2 handler om å gi alle gutter og jenter en grunnskoleutdanning på minimum fem år. Men i dag står hele 69 millioner barn står fortsatt uten skoleplass. I land sør for Sahara i Afrika kunne 1,8 millioner barn overlevd i 2008 dersom moren deres hadde fått ungdomskoleutdannelse.

– De siste årene ser vi at fremgangen innen målet om utdanning for alle er i ferd med å flate ut. Hvis vi fortsetter som i dag vil flere barn stå uten skoletilbud i 2015 sammenlignet med i dag. Vi forventer at Norge mobiliserer til økt internasjonal innsats for utdanning i forbindelse med FNs toppmøtet, sier Wang.

Hun sier at alle barn må sikres gratis utdanning av god kvalitet med kvalifiserte lærere.
 
– Det krever en særlig satsing på konfliktrammede og sårbare stater. Regjeringen må mobilisere statsledere i både industriland og utviklingsland og gå i bresjen for å løfte innsatsen for utdanning for alle, sier Wang.