Foto: Redd Barna
Det voldsomme uværet i Mosambik førte til flom i deler av landet. Hjem og skoler er ødelagt, og flomvannet forurenser drikkevannet.

Totalt antar man at 25 000 familier er rammet av syklonen og flommen. Siden de fleste familiene i Mosambik har rundt tre barn regner vi med at så mange som 75 000 barn har blitt rammet. Mange har mistet hjemmet sitt, andre mangler tilgang til rent drikkevann, og mister undervisning fordi skolen deres er ødelagt.

Hardest rammet er provinsen Gaza, hvor 9000 familier ble rammet av syklon og flom den 17. januar.

- Vi kartlegger ødeleggelsene, men noen områder er det vanskelig å nå fram til, sa landets leder for nødhjelpsoperasjoner, Dulce Chilundo, til nyhetsbyrået Reuters sist uke.

Trenger husly  

Foto: Redd Barna
Syklonen Funsa var så sterk at den ødela selv hus som var bygget av murstein. Mange familier mangler nå husly, og Redd Barna deler ut presenninger og andre ting de trenger til huset.

Arbeidet med å kartlegge hvor mange som vil trenge hjelp er ikke fullført, men tusenvis av familier vil trenge humanitær hjelp. Mosambikiske myndigheter anslår at så mange som 100 000 mennesker kan være rammet.  Redd Barnas team i de rammede provinsene deler ut husholdningsartikler, hygieneartikler og annet utstyr som barn og deres familier trenger.

- Mange barn i områdene som ble truffet av syklon og tropisk regnstorm har fått ødelagt hjemmene sine, og også skolene deres har blitt rammet. Vi er bekymret for at vannbårne sykdommer kan ramme barn i de flomrammede delene av provinsene Gaza og Zambézia. Brønnene deres ble oversvømt av flomvannet, og vannet er derfor forurenset. Det forteller landsjef for Redd Barna i Mosambik, John Grabowski.

Hindrer sykdom

Foto: Redd Barna
Syklon og flom har også ødelagt mange avlinger. Her en oversvømt maisåker i Chiputodistriktet.

- Barna og deres familier i Zambézia har behov for husly, slik som presenninger de kan bruke til å dekke over hyttene sine. De har også behov for hygieneprodukter som såpe, bøtter og andre ting som kan hindre at de blir syke. Redd Barna deler ut klorin, og minner familiene om hvordan de kan bruke det til å rense forurenset vann. Vi distribuerer også presenninger og utstyr til hjemmene, blant annet tepper, sier Grabowski.

Han tror uværet vil virke inn i barns liv i lengre tid fremover.

- Skoleåret Mosambik begynte nå i januar, og mange barn vil gå glipp av undervisning i en periode fordi dette må foregå utendørs. Det hadde vært bedre om de i det minste kunne sitte på enkle pulter i under tak, i ly for regn og sol, sier Grabowski.

Situasjonen kan komme til å forverre seg flere steder, i og med at et voldsomt regnvær fører til flom og oversvømmelser. Redd Barna følger utviklingen nøye, og har flere lager klare med nødhjelpsmateriell som vil hjelpe tusener av familier.

Redd Barna samarbeider tett med lokale og sentrale myndigheter, samt med organisasjonene Care og Concern om det viktige nødhjelpsarbeidet i Mosambik.