- Det dør tusenvis av barn daglig, fordi tilgjengligheten på helsearbeidere er dårlig. De lokale doktorene, jordmødrene og frivillige helsearbeiderne er kjernen til å unngå dette, og ikke minst den langsiktige tilnærmingen som trengs. Hvis ikke det satses på tilgjengelige helsearbeidere og et skikkelig helsesystem, kommer man ingen vei, sier den internasjonale helserådgiveren til Redd Barna, David Melody.

Foto: Leah Tepper Byrne
Ved å gjøre helsetjenesten gratis for små barn og gravide kvinner, har regjeringen klart å doble antall fødsler som skjer på sykehus

Fastsatte mål

For å sikre at flere land gjorde en innsats for å bedre situasjonen for barn, kom FN i 2000 opp med åtte tusenårsmål som skulle ansvarliggjøre FN-landenes regjeringer. Tusenårsmålene er konkrete, tidsbestemte og målbare mål.
Tusenårsmål fire og fem er direkte knyttet til å få ned barne- og mødredødeligheten.  Innen 2015 skal man ha redusert barnedødeligheten med to tredjedeler, og mødredødeligheten med tre firedeler.
- I dag dør 72 barn før fylte fem år per 1000 fødte barn i utviklingsland. I 1990 var tallet 100 per 1000 barn, noe som henspeiler en betydelig reduksjon. Likevel dør over 8 millioner barn årlig. Brorparten i regionen Afrika sør for Sahara, hvor en av syv barn dør før fyller fem år. Den mest sårbare gruppen er altså barn som er marginaliserte og fattige, sier Melody.

Foto: Leah Tepper Byrne
I hovestaden Freetown i Sierra Leone er det kun seks fødselsleger og gynekologer. Gibrilla Timbo er en av dem.

Gratis helsetjenester er løsningen i Sierra Leone

For at Sierra Leone skal kunne møte minimumskravet til FN innen 2015, trenger de å få på plass ytterligere 11 000 helsearbeidere. Bare i hovedstaden Freetown bor det to millioner mennesker, disse har tilgang på seks fødselsleger og gynekologer. I Sierra Leone dør en av syv kvinner under fødselen.
- Landet er fast bestemt på å gjøre noe med situasjonen i dag. Ved å gjøre helsetjenesten gratis for små barn og gravide kvinner, har regjeringen klart å doble antall fødsler som skjer på sykehus. Dette tilbudet må utvides slik at det når alle, og man må sørge for at tilbudet er kommet for å bli. Tiden er knapp og de fleste av barna og deres mødre som dør kunne vært reddet, avslutter Melody.

Les mer om kampen mot barnedødelighet her