Foto: H.K.H. Rania av Jordans kontor
Her deltar dronning Rania sammen med jordanske mødre på Redd Barnas kurs for hvordan de kan leke med barna sine så de utvikler seg og lærer på en pedagogisk god måte.

H.K.H. dronning Rania Al Abdullah besøkte Redd Barnas prosjekt i Jordans hovedstad som ledd i hennes kampanje for å rette Jordan og hele resten av Midt-Østens oppmerksomhet mot hvor viktig det er at også små barn får muligheten til å leke, lære og utvikle seg gjennom barnehage og førskole.

– Vi er beæret over at dronning Rania valgte å besøke vårt prosjekt for små barns utvikling, ”Khatawat”. Hennes kongelige høyhet er en ekstraordinær forkjemper for barns tidlige utvikling, og hennes innsats for at vi må investere i barnas første leveår er avgjørende for at disse programmene lykkes, sier Paulette Hassell, som er Redd Barnas med-landirektør i Jordan.

85 prosent av barnehjernens vekst og utvikling skjer innen barnet fyller tre år.

Nøkkel til suksess

– Dette er årsaken til hvorfor det er så viktig å jobbe med barnehage og førskole. Forskning viser at omfattende tidlig utviklingsprogram – enten det er uformelt hjemme eller formelt i en offentlig institusjon – er nøkkelen til suksess på skolen og i livet, sier Hassell.

Dronning Rania deltok på en Redd Barna-workshop der mødre lærte å skrive historier som hjelper barna deres med å lære. De lærte også hvordan de kunne bruke ting folk har hjemme til interaktiv læring.

Etterpå var dronningen med å leke sammen med barna på ”Khatawat”-senterets lekeplass. Kreativ leking er en viktig del av barns utvikling og læring. Rania fikk se hvordan barn mellom tre og fem år malte, lagde dukketeater og spilte rollespill. Lekeplassen er en viktig del av Foreldre-barn-senteret. Der kan barna leke og utfolde seg sammen med barn på sin egen alder mens mødrene får undervisning.

Vellykket prosjekt

”Khatawat” gir også sårbare irakiske flyktningbarn samme mulighet som jordanske barn til å utvikle seg, leke og lære i trygge, barnevennlige omgivelse som Foreldre-barn-sentre og barnehager. Prosjektet er et samarbeid mellom Redd Barna, Jordans utdanningsdepartement og sosialdepartement samt lokale organisasjoner.

Siden prosjektstart har mer enn 120 barnehagelærere og ansatte ved Foreldre-Barn-senter og 750 mødre fått opplæring i hvordan de kan engasjere barna aktivt i læring gjennom lek. I tillegg har 24 barnehager og fem Foreldre-barn-sentre blitt pusset opp og utstyrt med læringsmateriell og leker.

”Khatawat”-prosjektet har vært så vellykket at Redd Barna nå er i ferd med å trekke oss ut av prosjektet og overlate til den jordanske regjeringen og de lokale organisasjonene å drive det videre på egenhånd. Dette skal etter planen skje i juni.