Foto: Pax forlag
Det er mange barn som, i likhet med Maria Amelie, ikke får fremmet sin egen asylsak.

Maria Amelie-saken er ikke unik. Det er mange barn som ikke får fremmet sine stemmer i asylprosessen. Det er også mange barn som returneres selv etter mange, mange år i Norge.

- Regjeringens fokus på rigid likebehandling og snever praktisering av skjønn rammer barna særlig hardt. FNs barnekonvensjon forplikter staten til å høre barn og vektlegge barnets beste i utlendingssaker. Uten en individuell vurdering kan disse forpliktelsene ikke ivaretas. Redd Barna er derfor kritisk til den behandlingen Maria Amelie fikk som barn og de konsekvensene det nå får for henne som voksen, sier Tove R. Wang, generalsekretær i Redd Barna.

Stor kampanje

Redd Barna er sammen med 27 andre organisasjoner med i kampanjen ” Ingen mennesker er ulovlige”.Lørdag 22. januar kl.13. arrangerer kampanjen en demonstrasjon mot måten norske myndigheter behandler papirløse på, barn som voksne. Demonstrasjonen starter på Youngstorget i Oslo med appeller. Så går man til Stortinget, der demonstrasjonen fortsetter med appeller og musikk. Arrangementet varer til kl.15.00.

Kampanjen ”Ingen mennesker er ulovlige” startet 31. august i fjor,
for å sette fokus på papirløse. Kampanjen stiller krav til regjeringen om at barn som har vært lenge i Norge, for eksempel over fire år, skal gis oppholdstillatelse. Kampanjen ber også regjeringen sette en grense for hvor lenge voksne asylsøkere kan være i Norge, uten å få varig opphold. Et annet krav kampanjen setter er at alle som bor i Norge, også de som er papirløse, skal ha rett til helsevern og utdannelse.

Foto: Redd Barna/Nevruz Ebru Aksu
Redd Barna mener tiden er inne for en grundig vurdering av hvordan den nye utlendingsloven praktiseres overfor barn.

Barna er uskyldige

- Hvert år teller for et barn som oppholder seg i Norge. Det må være uten betydning for barns tilknytning til riket om årene i barneskolealder er lovlig eller ulovlig. Venner, lekser og matpakkene er akkurat de samme. Hjemlandet blir et fjernt minne. Språket og kulturen blir norsk etter en lang periode i landet. Retur til hjemlandet er ikke mulig for mange av disse, sier Wang.

Redd Barna mener det går en grense for hvor lenge disse barna skal leve i Norge uten å få regularisert sitt opphold. Det er svært kompliserte årsaker til at mennesker velger ikke å returnere til hjemlandet sitt. De fleste asylsøkende foreldre gjør desperate valg fordi de håper dette vil gjøre livene bedre for sine barn. Barna er alltid uskyldige i disse valgene. Derfor må regjeringen ta ansvar for barna gjennom å gi dem opphold og en fremtid.

- Et av målene med den nye utlendingsloven var å ivareta barnas situasjon på en bedre måte. Redd Barna ser at disse gode intensjonene nå settes til side. Når listen over opprørende saker blir lang er det på tide å stoppe opp og spørre seg om reglene praktiseres slik vi ønsker det. Redd Barna mener tiden er inne for en grundig vurdering av hvordan den nye utlendingsloven praktiseres overfor barn, sier Wang.