Foto: Redd Barna/Jason Tanner
Tiltak som tidlig og eksklusiv amming, forsinket bading etter fødsel og ulike tegn på alvorlig sykdom hos den nyfødte, skulle gi økt forståelse om god omsorg for mor og barn.

I følge en ny studie, publisert i den medisinske journalen Lancet, er det fult mulig å oppnå en betydelig reduksjon av barnedødeligheten uten å tilføre ny teknologi.

I det rurale distriktet Hala i Pakistan, introduserte man rådgivning og pedagogikk hos det lokale helsevesenet. Man videreutdannet helsearbeiderne til å fokusere på familieplanlegging og generell helse før, under og etter fødsel.

Enkle tiltak

I tillegg samarbeidet det offentlige med de ofte utrente tradisjonelle fødselshjelperne. Tiltak som tidlig og eksklusiv amming, forsinket bading etter fødsel og ulike tegn på alvorlig sykdom hos den nyfødte, skulle gi økt forståelse om god omsorg for mor og barn.

I løpet av de to årene studien ble gjennomført, falt dødeligheten blant nyfødte med 15-20 prosent i dette området. Flere mødre fødte på sykehus og flere av de nyfødte overlevde de kritiske første 28 dagene av livet.

- For første gang viser en studie hvordan man kan oppnå et mer effektivt offentlig helsevesen, ved å integrere enkle helsetiltak for nyfødte. Det er enkelt å gjennomføre, ikke dyrt å iverksette og løsningene er bærekraftige, sier Dr. Zulfiqar A. Bhutta, hovedforfatter av Lancet- artikkelen.

Mange nyfødte kan reddes globalt

Hvert år dør 8,1 millioner barn under fem år. 40 prosent av disse barna er nyfødte.

- Denne studien  beviser at med disse tiltakene kan 100 000 nyfødte bare i Pakistan.  Andre land med høy dødelighet - som India og Etiopia - har lignende helsevesen. Vi håper at dette inspirerer og at flere land vil adoptere disse enkle tiltakene, slik at flere barneliv kan reddes, avslutter Bhutta.

Les mer om Redd Barnas kampanje mot barnedødelighet her