Vår nye barnerepresentant fra Nepal heter Sulochana og det skal bli spennende å bli kjent med henne. Les mer om Sulochana her >>

Dinesh portrett

Barnerepresentanten Dinesh

Alder: 11 år
Bor: I Karnali-regionen, vest i Nepal
Familie: Bor sammen med far Kali, mor, lillebrødrene Niraaj og Kashore, tanter, onkler og bestemor.
Interesser: Volleyball, quiz, synge, danse, leke
Yndlingsfag: Engelsk og matte
Yrkesdrøm: Ingeniør


Dinesh bor i en liten fjell-landsby med vel to tusen innbyggere. Foreldrene lever av jordbruk og tar ellers det arbeidet de kan få for å spe på inntektene. De er svært opptatt av at barna skal få skolegang. 

Dinesh kom sent i gang på skolen, var lite motivert og skulket når han kunne. Men det har forandret seg radikalt. Nå er han en arbeidsom og ærgjerrig elev som helst vil være best i alt! Lærerne har fått opplæring gjennom Redd Barna i å undervise på en engasjerende og barnevennlig måte. Det har ført til lærelyst hos elevene.

Dinesh er også aktiv i barneklubben, der barna lærer om sine rettigheter og har ulike kulturelle aktiviteter. Dinesh er ett av over 40 000 barn som drar nytte av Redd Barnas utdanningsprogram i Karnali-regionen i samarbeid med vår partner KIRDAC.

Se oppdateringene her: