Foto: Redd Barna
Flommen vil ha katastrofale følger for hele landet. Flere deler av landet er fortsatt utilgjengelige. Redd Barna bruker alle mulige fremkomstmetoder.

Redd Barna anslår at seks millioner barn er rammet av flommen i Pakistan.

– Den viktigste oppgaven for oss nå er å sørge for mat. Og så må infrastrukturen gjenopprettes slik at nødhjelpen kan komme raskere ut til de som trenger det mest, sier generalsekretær i Redd Barna Tove R. Wang.

Flommen vil ha katastrofale følger for hele landet. Flere deler av landet er fortsatt utilgjengelige, inkludert deler at Swat-dalen. Hele landsbyer er isolert av flommen. I distriktet Shangla er hele dalen Shahpur, hvor det bor 250 000 mennesker, avskåret fra omverdenen. Familiene har desperat behov for nødhjelp. 270 hus, 2 sykehus, 7 broer og 4 skoler er ødelagt av flommen. 160 menneskeliv har gått tapt. 

– Situasjonen er alarmerende for hele befolkningen i Pakistan. Flommen har ført til matvarekrise i mer enn 30 distrikter som har mistet hjemmene sine, levegrunnlaget, avlingene og matvarelagre, sier Wang.

Det ødelagte landbruket vil ha alvorlige følger for hele landet ettersom landbruket spiller en sentral rolle for landets økonomi. Landbruket i Pakistan står for 45 prosent av jobbene for landets befolkning.

Foto: Redd Barna
Redd Barna har nådd 23 200 mennesker med akutt nødhjelp. Nå vil vi skalere opp arbeidet og begynne med langsiktig fokus.

Langsiktig fokus

På 11 dager har Redd Barna nådd 23 200 mennesker med medisiner, husly, hygienepakker og annen nødvendig nødhjelp. Hittil har akutt nødhjelp vært Redd Barnas hovedfokus. Telt, hygieniske artikler, vann, mat og medisiner er delt ut, og legeteam er sendt inn til vanskelig tilgjengelige områder.

– Nå vil Redd Barna skalere opp hjelpearbeidet til også å omfatte midlertidige skoler og gi de flomrammede barna tilgang på utdanning, sier generalsekretær i Redd Barna Tove R. Wang. 

Foreløpig anslås uværet å ha kostet 1.600 mennesker livet, mens 2 millioner skal ha blitt hjemløse. 1900 skoler er ødelagt. Flommen har de siste ti dagene spredd seg over 1.000 kilometer sørover langs Indusdalen. Oversvømmelsene er de verste i Pakistan på 80 år.