Foto: Luca Kleve-Ruud
Husseins familie bor i en krigssone, og gutten har flere medfødte misdannelser, blant annet er han nesten døv.

BASRA (Sør-Irak): Åtte år gamle Hussein vakler seg inn i rommet. Kroppen skjelver og rister når han siger sammen på gulvet. Hodet vipper til den ene siden mens kvikke øyne saumfarer gjestene. Ansiktet bryter ut i et stort smil. Hussein liker å ha gjester.

Hussein bor i byen Umm Qasr sør i Irak sammen med familien sin. Den viktige havnebyen, som ligger klemt inne på en smal landstripe mellom nabolandene Iran og Kuwait, har vært frontlinje i tre kriger etter at Iran og Irak braket sammen i 1980, og senere da vestlige styrker angrep fra kuwaitisk side i 1991 og 2003.

”En fordømt by”

”En fordømt by” sier innbyggerne, og viser til den katastrofale forurensingen i dette området. Her har voksne og barn i flere tiår pustet inn giftige cocktailer av kjemiske våpen, nervegass og insektmidler. I tillegg ble det i den siste krigen brukt våpen som inneholdt utarmet uran, som gir radioaktivitet og kan utløse helseskader. Over det dystre scenarioet: oljebrønner i konstant brann.

- Vi regner med at 10 prosent av barna i Umm Qarsr er født med misdannelser på grunn av forurensingen fra krigene, ikke minst den radioaktive strålingen, forteller leder for Redd Barnas arbeid i Irak, Jonathan Cuncliffe, og legger til: - Våre team er trolig de eneste i verden som bruker geigertellere når de reiser ut i felt.  

Hussein er hjerneskadet og tunghørt, og fikk en leversykdom da han var nyfødt.  
Hvorfor gutten ble født med hjerneskade vet foreldrene ikke, og det er heller ikke stilt noen sikker diagnose. De har valgt å behandle ham på samme måte som de to yngre brødrene, og klamrer seg til håpet om at han vil ”vokse av seg” sykdommen og problemene den medfører

Kampen fortsetter for barna

Foto: Luca Kleve-Ruud
Tidligere i høst døde Muhammeds syv år gamle søster av kreft. For tre måneder siden ble Muhammed syk og fikk diagnosen leukemi. Uvanlig mange barn i det sørlige Irak får kreftsykdommen leukemi.

Offisielt er krigen i Irak for lengst over. Men ikke for barna. For dem forsetter den daglige kampen for å overleve:

  • De lider under medfødte skader og helsemessige ettervirkninger etter flere tiår med giftige og forurensende kriger.
  • De har trusselen om ekstrem vold som drap, bilbomber og kidnappinger hengende over seg.
  • De fødes ofte inn i familier som lever fra hånd til munn, preget av fattigdom og mangel på framtidshåp.

 

Redd Barna er tilbake

Foto: Luca Kleve-Ruud
Redd Barnas Amy Richmond har det siste året jobbet for barna i det sørlige Irak.

Redd Barna måtte trekke seg ut av Irak i 2003, men er nå tilbake for fullt.

For halvannet år siden etablerte Redd Barna seg i Basta i Sør-Irak, hovedstaden Bagdad og byen Sulaimaniya i nord. I løpet av kort tid er det bygd opp tilbud til mange tusen barn i det krigsherjede landet.

- Vi er her for barna som trenger oss, og dem er det mange av! Først ble barna i Irak rammet av en omfattende krig som har gitt mange skader. Så ble de forlatt og glemt, både av verdenssamfunnet og sine egne. Barna har ingen juridisk beskyttelse, og blir slått både hjemme og på skolen. Derfor er vi her: for å nå de barna som trenger oss mest, sier Amy Richmond (30).

Bare tre kvinner med utenlandsk bakgrunn har våget å arbeide ute i felt i det urolige sørlige Irak det siste året. Alle tre er fra Redd Barna, og Amy er en av dem.

Arbeidet gir resultater

Det er ikke småtterier som Amy og kollegaene hennes i Sør-Irak har fått til på bare ett år. Rundt 30 dyktige og engasjerte lokale medarbeidere er ansatt. Vann- og kloakk-anlegg blir rehabilitert på en rekke skoler. Sårbare barn fra ressurssvake familier har fått skoleutstyr. Barn med fysiske og psykiske skader etter krigen får hjelp.

Men det viktigste er kanskje arbeidet for å endre holdningene til barn, og få slutt på volden mot barna. De over 60 barnevennlige, trygge klasserommene står sentralt i dette arbeidet.

Med din hjelp kan vi nå flere barn både her og i andre konfliktfylte områder i verden!
Bli fadder nå >> og hjelp oss langsiktig, eller gi et enkeltbidrag på nett her >>

Foto: LUCA KLEVE-RUUD
Irak, Iraq Photo: Luca Kleve-Ruud