Barnas valg er en digital plattform for barn og unge som presenterer demokrati, valg og Norges politiske system på en informativ, interaktiv og engasjerende måte. Her vil barn og unge få mulighet til å lære om det politiske systemet i Norge og de ulike politiske partiene. Alle barn mellom 5. - 10. klasse skal få mulighet til å stemme digitalt på det partiet de mener bør bestemme.


Alle partiene som sitter på Stortinget har for første gang laget et eget partiprogram rettet mot barn. I Barnepartiprogrammet presenterer de partiet sitt og de viktigste sakene sine. I tillegg har hvert parti spilt inn en kort filmsnutt om sitt parti. Dette vil være tilgjengelig på barnasvalg.no og reddbarna.no/barnasvalg. I tillegg vil man finne video, bilder, lyd og tekst som beskriver demokrati og Norges politiske system.

Barnas valgshow

Som en del av Barnas valg skal vi lage TV Talkshowet «Barnas Valg Show», ledet av Stian Barsnes-Simonsen og hans barnereportere. Barnas Valg Show består av 10 episoder som tar for seg ulike politiske områder og hvert parti vil bli presentert med partileder eller andre fra partiet i studio.

Med på Barnas valg har vi også seks utegående barnereportere som representerer hver sin landsdel. Flere av reporterne er etablerte youtubere i målgruppen til Barnas valg og kommer til å lage videoer og delta «live» i valgshowene. Barnereporterne er:

Nord: Johanne Sofie Nilsen, 16 år fra Bodø.
>Følg Johanne Sofie på Youtube.

Midt: Ingebrigt Furnes Bøe, 13 år fra Oppdal.
>Følg Basic Inge på Youtube.

Øst: Simen og Daniel Andersen, 13 og 15 år fra Stathelle.
>Følg Daniel & Simen på Youtube.

Vest: Luqman Abdul Wadood, 15 år fra Stavanger.
>Følg Luwado på Youtube.

Sør: Eline Simonsen Lehland, 14 år fra Grimstad.
>Følg minibozz på sosiale medier.

Foto: Redd Barna

Barnas valguke og Barnas valgdag

Barnas Valg lanseres i 14. august 2017. Da er nettsidene klare med alt innholdet som nevnt ovenfor. Alle episodene av Barnas valgshow vil ligge på nettsiden og på youtube.

Barna vil kunne gi sin stemme i perioden 4.-7. september, «Barnas valguke». Alle norske barne- og ungdomskoler vil oppfordres til å invitere politikere og lage litt ekstra stas rundt valget denne uken og til å sette av tid til å stemme.

Torsdag 7. september er selve «Barnas valgdag» og vi stenger stemmeslusene samtidig som SFO stenger. Fredag 8. september vil vi invitere til pressekonferanse for å presentere resultatet og vinneren av BARNAS VALG 2017.

Samarbeid med skolene

Vi vil før sommeren sende ut kort informasjon om Barnas valg og hvordan skolene kan engasjere seg. Når Barnas valg og nettsiden lanseres i august vil det gå ut en ny mail til skolene med mer informasjon. Vi vil på det sterkeste anbefale alle skolene om å la barna få delta på Barnas valg og legge til rette for at de kan gi sin stemme på Barnas valgdag 7. september.

Vi vil samarbeide tettere med noen utvalgte skoler.

Følg med på reddbarna.no/barnasvalg for mer informasjon om Barnas valg, og bli med å løfte barns stemme i valgkampen.

Kontaktinfo Barnas valg:

Ta kontakt med oss på: barnasvalg@reddbarna.no