Stopp aggressiv
markedsføring av
morsmelkerstatning

Skitne investeringer gjør barn syke: Norske investorer plasserer dine og mine penger i selskaper som driver aggressiv markedsføring av morsmelkerstatning i fattige deler av verden.

Stopp aggressiv markedsføring av morsmelkerstatning


Tusen takk,

Amming kunne ha reddet 823 000 barn hvert eneste år.

Aggressiv markedsføring av morsmelk­erstatning gjør at mødre velger pulver framfor å amme. I fattige deler av verden gjør dette barn syke, fordi pulveret blandes med skittent vann.

Norske banker og pensjons­leverandører investerer pengene dine i denne industrien.

Investorene må ta ansvar og kreve at selskapene setter barns liv og helse foran profitt!

9635

Så langt har 9635 blitt med!
Vil du hjelpe oss å nå 10 000?

Kravet du støtter

Vi krever at investorene i løpet av 2020 forplikter seg til å gå i dialog med selskapene og ber dem følge Verdens Helseorganisasjons retningslinjer for markedsføring av morsmelkerstatning.

Dette skjer med underskriften din

Ved å skrive under sier du ifra at du ikke aksepterer at dine pensjonspenger bidrar til uetisk markedsføring av morsmelkerstatning.

Vi skal videreformidle din stemme!

I november 2020 sender vi underskriftene til et utvalg av de største bankene og pensjonsforvaltere i Norge, sammen med klare krav om at de må ta ansvar.

Takk for at du er med på dette. Sammen kan vi redde liv!

Hvorfor er denne saken viktig

Salget av morsmelkerstatning øker voldsomt, særlig i fattige deler av verden. Selskapenes aggressive markedsføring bidrar til at mødre velger pulver framfor å amme barna sine.

Flaskemating setter barnas liv og helse på spill på grunn av dårlig hygiene og skittent vann. Dårlige kjølemuligheter gjør at melken utvikler bakterier. I tillegg er morsmelkerstatning dyrt og kan gå på bekostning av medisiner, helsehjelp og skolegang.

Barn som ikke ammes, har ni ganger så stor risiko for å dø av lungebetennelse, og fem ganger så stor risiko for å dø av diaré.

Redd Barna avdekker i rapporten «Don’t push it» at seks store multinasjonale selskaper systematisk bryter Verdens Helseorganisasjon (WHO) sine retningslinjer for markedsføring av morsmelkerstatning. Det medisinske tidsskriftet The Lancet anslår at 823 000 barnedødsfall kunne vært unngått om barna hadde blitt ammet.

Rapporten dokumenterer at selskapene driver med smøring av helsepersonell, deler ut gratisprøver, har «2 for 1»-kampanjer og driver massiv markedsføring gjennom tv og sosiale medier. Alt dette er brudd på WHOs retningslinjer, og setter barns helse og liv i fare.

Norske banker og pensjonsforvaltere investerer i denne industrien. Vi krever at de bruker makten sin og påvirker selskapene til å endre selskapenes uetiske praksis!

Les mer om Melkepulvercowboyene her.

Del oppropet!

 • 10 mai, 2020

  Ny underskriftskampanje og krav

  Vi lanserer ny underskriftskampanje og ber flere norske investorer om å stille krav til morsmelkerstatningsselskapene.

 • 30 september, 2019

  Endelig aktive eiere

  Etter tydelig oppfordring fra Redd Barne bekrefter KLP og DNB at de har startet samtaler med morsmelkerstatningsselskapene de er investert i.

 • 2 september, 2019

  Sjokkerende funn i Vietnam og Myanmar

  To ansatte i Redd Barna reiser til Vietnam og Myanmar for å observere og dokumentere aggressiv markedsføring av morsmelkerstatning. Vi ble sjokkerte over den utstrakte lobbyvirksomheten og hvor kynisk de utnytter helsepersonell for å fremme morsmelkerstatning.

 • 10 april, 2019

  KLP starter samtaler med selskapene de er investert i.

  Redd Barna informerer flere norske investorer om problematikken som del av vårt arbeid med å skifte pensjonsleverandør. Senere bekrefter KLP og DNB at de etter påtrykk fra Redd Barna har startet samtaler med morsmelkerstatningsselskapene de er investert i.

 • 7 februar, 2019

  Oljefondet bekrefter at de har startet samtaler med selskapene

  NBIM legger fram sin årlige rapport om ansvarlig forvaltning, hvor det blir klart at de gjennom 2018 har hatt dialog med selskaper som produserer morsmelkerstatning, om ansvarlig markedsføring, og at de ønsker å følge opp disse selskapenes praksis på området.

 • 10 april, 2018

  Vi lanserer dokumentarfilm og underskriftskampanje

  Vi lanserer dokumentarfilmen «På barnas bekostning – den skitne sannheten om morsmelkindustrien» og underskriftskampanje hvor vi krever at oljefondet påvirker selskapene de investerer i. Vi samler 3000 underskrifter på to måneder.

 • 3 april, 2018

  Møte med Oljefondet

  Vi har første møte med Norges Bank Investment Management (NBIM), som forvalter Oljefondet. Vi legger fram bevis fra rapporten og skjult kamera-klippene fra Kambodsja.

 • 27 februar, 2018

  Bevisene legges fram

  Rapporten «Don’t Push It» lanseres i en rekke land i verden. Rapporten avdekker at alle de store selskapene brytere reglene for markedsføring av morsmelkerstatning, og at dette har store helsemessige konsekvenser for barns helse i fattige deler av verden.

 • 24 januar, 2018

  Filming i Kambodsja

  Redd Barna reiser til Kambodsja sammen med filmproduksjonsselskapet Hacienda, for å lage dokumentarfilm om morsmelkerstatning. Vi intervjuer mødre, helsearbeidere og butikkansatte, og filmer brudd på retningslinjene for markedsføring, blant annet ved hjelp av skjult kamera.

 • 31 desember, 2017

  Vi ferdigstiller strategi

  I løpet av høsten 2017 legger vi en strategi for hvordan vi skal påvirke selskapene til å holde seg til retningslinjene for markedsføring av morsmelkerstatning. Vi bestemmer oss blant annet for at vi skal jobbe med storinvestor Oljefondet, og at vi skal lage film i tillegg til å lansere rapport og underskriftskampanje.

 • 16 januar, 2016

  Forskning avdekker høye tall for barnedød

  Det anerkjente medisinske tidsskriftet The Lancet kommer med nye tall om barnedødelighet og amming: 823000 barnedødsfall kunne vært unngått om babyene hadde blitt ammet. De aller fleste av disse bor i utviklingsland.

Tidlinjen for en mer forsvarlig industri