Frivillige i leksehjelpgruppene møter elever 1.-7.trinn på barneskolen som behøver litt ekstra støtte til å gjennomføre sine lekser. Lekser utgjør en viktig del av å mestre skolearbeidet, men noen barn har av ulike årsaker ikke mulighet til å få hjelp med leksene hjemmefra. Barna i leksehjelpsgruppene kommer fra ulike bakgrunn og velges ut i samarbeid med skolen. Det som barna har til felles er at de trenger litt ekstra hjelp og motivasjon for å klare lekseoppgavene sine, og ofte er det spesielt behov for oppfølging innen norskfaget.

En viktig motivasjon er at hver time med leksehjelp etterfølges med en time med aktivitet og lek. I leksehjelpsgruppene er det de frivillige som planlegger og gjennomfører aktiviteten og målet er å tilby en variasjon av morsomme aktiviteter. Frivillige bruker gjerne Redd Barnas medvirkningsverktøy for at barna også skal få være med å bestemme hvilke aktiviteter de skal ha.

Noen ganger er gruppene utendørs i skolegården eller i akebakken, og andre ganger baker vi på skolekjøkkenet, spiller brettspill eller har formingsprosjekter. Fysisk aktivitet og utelek er ofte populært blant både frivillige og barn. Aktiviteter kan også legge grunn for god læring når barna f.eks mestrer spill, lærer å gå på skøyter eller lærer å lage nye matretter. Noen ganger er det ekstra stas for barna med aktiviteter der de skaper noe fint som de kan ha med seg hjem. Flere av gruppene har også tilgang til skolens mange fasiliteter som gymsal, formingsrom eller bibliotek.

De frivillige planlegger en ekstra fin aktivitet som avslutning ved hvert semester og dette kan innebære utflukter utenfor skolens område eller besøk til et spennende sted som bowlinghallen eller barneteater.


Alle frivillige må:

  • Være fylt 18 år
  • Levere politiattest før man starter som frivillig
  • Signere Redd Barnas retningslinjer for frivillige
  • Forplikte seg til å delta som frivillig i minst seks måneder
  • Være medlem av Redd Barna eller PRESS
  • Delta på opplæring

Redd Barna tilbyr:

  • Opplæring i Redd Barnas verdigrunnlag og arbeidsprinsipper, spesielt FNs barnekonvensjon, som er grunnlaget for organisasjonens arbeid
  • Opplæring og oppfølging fra ansatte og andre frivillige i Redd Barna
  • Attest/bekreftelse etter endt engasjement

Hvis du ønsker å starte som frivillig leksehjelper kan du kontakte ditt regionkontor