Medlems­aktiviteter

Som medlem har du mange muligheter! Se oversikt over hva du kan gjøre her. 

Vis ditt globale engasjement i lokalmiljøet

Vis
Hundrevis av filippinere, nordmenn og andre vandret med fakkel gjennom Oslos gater for å vise solidaritet med det filippinske folket søndag kveld.

Vis ditt globale engasjement i lokalmiljøet

Som frivillig er du med på å gi Redd Barnas verdens­omspennende kampanjer gjennom­slags­kraft også lokalt i Norge.

Aktiviteter med barn med asyl- og flyktning­bakgrunn

Vis
Bli med på å arrangere aktiviteter og bidra til at barn og unge blir kjent med og finner seg til rette i sitt nye lokalmiljø.

Aktiviteter med barn med asyl- og flyktning­bakgrunn

Bli med på å arrangere aktiviteter og bidra til at barn og unge blir kjent med og finner seg til rette i sitt nye lokal­miljø.

En god nabo

Vis

En god nabo

Nytt land, ny kultur, nytt språk, og nye utfordringer – dette er hverdagen til mange barnefamilier som bosettes i Norge. Redd Barna jobber med barnefamilier som har kommet til Norge enten som asylsøker eller som flyktning. 

Leksehjelp og lek med Redd Barna

Vis

Leksehjelp og lek med Redd Barna

Vi søker trygge voksne til læring og lek i våre leksehjelpsgrupper! Kunne du tenke deg å bli frivillig leksehjelper? 

Varsle

Vis

Varsle

Å delta på aktiviteter i regi av Redd Barna skal være en trygg opplevelse for alle barn og voksne. Du kan varsle oss ved mistanke om brudd på Redd barnas etiske retningslinjer.